Drukuj
Kategoria: Dokumenty, rekrutacja

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!!!

Znane są już terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE