palenie na nie

Wystawa prac plastycznych „ Szkodliwość palenia papierosów”.

Palenie papierosów ( dzisiaj także e-papierosów) wśród młodzieży, dzieci od dawna jest powszechnym problemem. Od wielu lat , w listopadzie, uczniowie klas II gimnazjalnych wykonują prace plastyczne na temat szkodliwości palenia papierosów. Najciekawsze można oglądać na wystawie szkolnej. Prezentowanie swoich prac jest bardzo dobrym momentem na rozmowę z uczniami o tym problemie. Okazuje się, że młodzi ludzie posiadają ogólną wiedzę na temat szkodliwego, czy wręcz zabójczego wpływu nikotyny na żywy organizm. Szukamy więc wspólnie odpowiedzi na pytania: „ Dlaczego palą?”