palenie na nie

Wystawa prac plastycznych „ Szkodliwość palenia papierosów”.

Palenie papierosów ( dzisiaj także e-papierosów) wśród młodzieży, dzieci od dawna jest powszechnym problemem. Od wielu lat , w listopadzie, uczniowie klas II gimnazjalnych wykonują prace plastyczne na temat szkodliwości palenia papierosów. Najciekawsze można oglądać na wystawie szkolnej. Prezentowanie swoich prac jest bardzo dobrym momentem na rozmowę z uczniami o tym problemie. Okazuje się, że młodzi ludzie posiadają ogólną wiedzę na temat szkodliwego, czy wręcz zabójczego wpływu nikotyny na żywy organizm. Szukamy więc wspólnie odpowiedzi na pytania: „ Dlaczego palą?”

, „ Czym kierują się sięgając po pierwszego papierosa?”. Najczęściej odpowiedź brzmi: „ ciekawość”, „ moi koledzy palą”, „ nie potrafię odmówić”, „ nie chcę być wyśmiany przez kolegów”. Trzeba podkreślić, że jedną z przyczyn jest negatywny wzorzec przekazywany przez rodziców. Coraz częściej pojawiają się prace poruszające temat biernego palenia, czy palenia papierosów przez kobietę będącą w ciąży. To świadczy o tym, że wiedza uczniów jest coraz szersza. Obecnie, na choroby odtytoniowe chorują osoby, które nigdy nie paliły. U dzieci narażonych na działanie dymu tytoniowego częściej rozwija się astma, schorzenia ucha środkowego oraz układu oddechowego. W rozmowach z młodzieżą podkreślam, że palenie w młodym wieku stwarza większe zagrożenie niż w późniejszym. Są badania, które potwierdzają, że palący uczniowie maja gorsze wyniki niż uczniowie niepalący. Są mniej pojętni, bardziej roztargnieni, wybuchowi często nieposłuszni. Działania mające na celu ochronę dzieci przed skutkami nałogu nikotynowego są ogromnym wyzwaniem dla wszystkich. Należy wykorzystać każdą okazję do kształtowania prawidłowych postaw ukierunkowania się na zdrowy styl życia. Taki jest cel działań realizowanych z naszymi uczniami.

 

przygotowała

Małgorzata Jasiulewicz