dni wolne od zajec

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH        

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

14 X 2022 r.- PIĄTEK
23 – 31 XII 2022 r. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
30 I – 10 II 2023 r.– FERIE ZIMOWE
06 – 11 IV 2023 r. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
02 V 2023 r. – WTOREK
23 – 25 V 2023 r. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (WTOREK,ŚRODA,CZWARTEK)
09 VI 2023 r.– PIĄTEK