ROCZNICA 80

1 września 2019 r. poczet sztandarowy szkoły uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej w intencji ofiar II wojny światowej oraz uroczystościach patriotycznych pod Pomnikiem Powrotu Środkowego Nadodrza do Macierzy, upamiętniających 80. Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.