male religia podreczniki

Wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe do zajęć obowiązkowych zostały zakupione przez szkołę w ramach dotacji celowej MEN.

 

  • Podręczniki będą nieodpłatnie wypożyczane uczniom z klas I-VIII, zgodnie z regulaminem.

  • Bezpłatne materiały ćwiczeniowe będą stanowiły własność uczniów z klas I–VIII.

  • Rodzice we własnym zakresie zakupują podręcznik do RELIGII zgodnie z poniższym wykazem:

PODRĘCZNIKI DO RELIGII.