KALENDARIUM WYDARZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

im .IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Rok szkolny 2017/2018

 


 

data

                                                      wydarzenie  MIESIĄC: maj 2018r.

03.05.2018r.

-Udział uczniów i pocztu sztandarowego w gminnych obchodach 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Opiekunowie: R.Kliszewska, M.Struk, M.Sójka

 

 

07.05.2018r.

Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów kl. III gimnazjum prowadzone prez pracowników PPP w Krośnie Odrz.

08.05.2018r.

-Udział uczniów klas III c, I b, V b w spotkaniu profilaktycznym „Klikam z głową”. Organizator: K.Janicka;

-posiedzenie rady pedagogicznej, spotkania z rodzicami w ramach „Drzwi otwartych”,

-posiedzenie Rady Rodziców.

09.05.2018r.

Organizacja powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju BRD. Organizatorzy:J.Bartczak, M.Grabowska, A.Szymen, Z.Miech;

-powiatowe zawody w lekkiej atletyce dziewcząt i chłopców. Opiekun: K.Urbańska;

-kolejna edycja Konkursu OMNIBUS. Organizator: A.Bodnar, B.Pawłowska

10.05.2018r.

Koncert filharmonii dla uczniów kl. I-III. Organizator: J.Ochryniak;

-udział dyrektora szkoły w szkoleniu z zakresu obrony cywilnej.

12.05.2018r.

Międzywojewódzki XXXVI Konkurs Przyrodniczy w Świebodzinie. Uczeń D.Witek z kl. III e gimnazjum uzyskał tytuł laureata. Opiekun:M.Jasiulewicz

14.05.2018r.

Spotkanie dr T.Dubieńskiego z rodzicami uczennic kl. VII w sprawie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV;

- wyniki Konkursu Matematycznego KANGUR: M.Ejsmont- kl.III d gimnazjum- wynik bardzo dobry, B.Basaj- wynik wyróżniający, M.Gwiazdowski- wynik wyróżniający

15.05..2018r.

Rozstrzygnięcie Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”. Uczennica E.Biłgorajska uzyskała tytuł laureata, a A.Ratajczak tytuł finalisty. Opiekun:W.Jezierska;

-wyjście uczniów klas IIa, III a,b,c,d na koncert do Państwowej Szkoły Muzycznej w Krośnie Odrzańskim. Opiekunowie: wychowawczynie klas;

-wyniki Konkursu Matematycznego KANGUR WYRÓŻNIENIA:Sz.Gacek kl. III b (sp), P.Bereśniewicz kl. IV d (sp), K.Łój kl. IV d (sp);

-powiatowe zawody w lekkiej atletyce dziewcząt i chłopców. Opiekun:B.Leśkiewicz, K.Wesołek;

-pokaz projektu uczniowskiego uczniów klasy II a gimnazjum „Znaczenie węglowodanów”. Opiekun: K.Sirko

16.05.2018r.

Badanie wyników nauczania uczniów klas III szkoły podstawowej. Opiekunowie: wychowawczynie klas

17.05.2018r.

-Organizacja Międzyszkolnego Konkursu „Profilaktyka wierszem”. Organizator: K.Janicka, A.Serbinowska;

-udział uczniów kl. VII w Ekologicznej Grze Miejskiej (zajęcie II miejsca). Organizator: M.Zelek, M.Struk;

-udział uczniów klas VII i II gimnazjum w szkolnym turnieju LICZ I PISZ. Organizator: nauczyciele zespołów przedmiotowych- matematycznego i humanistycznego;

-Dzień Zdrowej Żywności- klasa VI b. Organizator: B.Szymańska;

-spotkanie integracyjne uczniów kl. II c gimnazjum- wyjście na kręgle. Opiekun: M.Jasiulewicz;

-udział dyrektora szkoły w naradzie kierowników placówek w Urzędzie Miasta

18.05.2018r.

Prezentacja filmowej laurki z okazji Dnia Matki- kl. I a. Organizator: A.Lipińska-Bodnar;

-noc edukacyjne uczniów kl. II c. Opiekun: M.Jasiulewicz

21.05.2018r.

Wycieczka kl. IV b i IV d do Szklarskiej Poręby. Organizator: A.Serbinowska, H.Chodukiewicz;

-przesłuchania kandydatów do Szkoły Muzycznej wśród uczniów klas I-III;

-występ artystyczny uczniów kl. II a (sp) z okazji Dnia Mamy i Taty. Organizator: S.Bułaj

21-25.05.2018r.

Badanie wyników nauczania uczniów klas II gimnazjum

22.05.2018r.

Posiedzenie szkoleniowej rady pedagogicznej „Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w świetle przepisów RODO”.

23.05.2018r.

Dzień Zdrowej Żywności- klasa VII b. Organizator: W.Jezierska;

-wyjście na Zamek-rozstrzygnięcie Konkursu KPWK „Czysta i zdrowa krośnieńska woda kranowa”. Zajęcie III miejsca. Opiekunowie: M.Lewandowska, W.Jezierska;

-koncert z okazji Dnia Matki. Organizator: M.Tumińska;

Przesiewowe badania logopedyczno-pedagogiczne SŁYSZĘ. Prowadzący: pracownik PPP w Krośnie Odrz.

24.05.2018r.

Wyjazd kl. I a wraz z mamami do Owczogrodu- spotkanie integracyjne z okazji Dnia Matki. Organizator: D.Mierzejewska;

-finał szkolnego Konkursu MISTRZ PRZYRODNIK- zwycięzcą został Marcin Pędzioch z kl. VII a. Organizator: zespół przyrodniczy;

-akcja Spółdzielni Uczniowskiej „Sodki Dzień Dziecka”. Organizator: K.Pukanty

24-27.05.2018r.

Udział uczniów w V Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu we Wrzosowie. Zajęcie III miejsca przez uczniów I.Korzenia, K.Krauze i J.Siudę. Opiekun: M.Lewandowska

28.05.2018r.

Klasowy Dzień Matki- klasa V b. Organizator:K.Urbańska;

-Dzień Mamy- uroczystości w punkcie przedszkolnym. Organizator: B.Madejczyk, S.Bułaj, J.Pawłowska

29.05.2018r.

Klasowy Dzień Matki- klasa I b. Organizator: J.Ochryniak;

-występ zespołu muzycznego na Sesji Rady Miejskiej z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Organizator: M.Tumińska

29.05.-03.06.2018r.

Szkolna wycieczka do Hiszpanii.

 

 

 

 

Opracowała :Wiesława Kołarzyk

 

data

                                 wydarzenie   :      marzec 2018r.

05.03.2018r.

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego i języka polskiego. Organizator: WOM Gorzów Wlkp.

 

 

06.03.2018r.

-Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”. Awans do kolejnego etapu uzyskała J.Winiarska kl. III e Gimnazjum. Opiekun: I.Jasek;

-posiedzenie rady pedagogicznej. Spotkanie z rodzicami. Posiedzenie Rady Rodziców.

07.03.2018r.

Przedstawienie teatralne „Baśniowy ambaras” w wykonaniu uczniów kl. III a (SP). Opiekun:M.Front;

-wyjazd uczniów kl. III Gimnazjum na targi edukacyjne Absolwent 2018 do Zielonej Góry. Opiekunowie: A.Bodnar, K.Janicka, I.Handzełko, M.Pawłowska;

08.03.2018r.

Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet w klasach. Organizatorzy: wychowawcy klas;

-inicjatywa Spółdzielni Uczniowskiej z okazji Dnia Kobiet. Organizator: K.Pukanty;

-pomoc przy organizacji Dnia Kobiet organizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krośnie Odrz.

09.03.2018r.

-„Dzień banknotów”- projekt dla uczniów kl. IV SP. Organizatorzy: Z.Pawella, D.Mikołajczak;

-I etap konkursu Mistrz Przyrodnik;

-szkolny etap konkursu recytatorskiego uczniów kl. IV-VI. Awans uzyskali:B.Kusko z kl. Vb, E.Biłgorajska kl.Va W.Uziębło kl.V b. Organizator: A.Serbinowska;

-szkolny etap konkursu recytatorskiego dla uczniów Gimnazjum. Opiekun:M.Stępień

12.03.2018r.

-Wyjazd do teatru w Zielonej Górze uczniów kl. I b. Organizator: J.Ochryniak;

-zajęcie II miejsca w Powiatowych Zawodach w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych. Opiekun: K.Wesołek

13.03.2018r.

-szkolny etap konkursu recytatorskiego uczniów kl. I-III. Awans uzyskali: N.Gierczyńska kl.III b, Z.Kałuża kl. III c, J.Sebastianowicz kl. III c. Opiekunowie: A.Tarczewska, J.Ochryniak

14.03.2018r.

-DZIEŃ LICZBY Z UDZIAŁEM PANA BURMISTRZA MARKA CEBULI. ORGANIZATORZY: I.KAŹMIERAK, A. MARKUN

- Wyjazd do teatru w Zielonej Górze uczniów kl. I-III. Opiekunowie: wychowawcy klas

15.03.2018r.

-szkolny etap międzynarodowego konkursu matematycznego KANGUR. Organizatorzy: M.Antonowicz, D.Mikołajczak, A. Tarczewska;

-organizacja rejonowego etapu konkursu biblijnego dla uczniów szkół podstawowych-awans do kolejnego etapu:B.Kusko i T.Sójka. Organizator: L.Michalak;

-Powiatowy Konkurs Ortograficzny w Gubinie-zajęcie II miejsca. Organizator: I.Handzełko;

-etap Wojewódzki Przedmiotowego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów Gimnazjum. Opiekun: J.Wojtas;

-udział Dyrektora Szkoły w naradzie w Urzędzie Miasta.

16.03.2018r.

-udział nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w szkoleniu „Dziecko autystyczne w szkole” przeprowadzone przez pracowników PPP w Krośnie Odrz.;

- organizacja rejonowego etapu konkursu biblijnego dla uczniów szkół gimnazjalnych. II miejsce zajęła W.Maryniaczyk z kl. II a Organizator: L.Michalak;

-etap Wojewódzki Przedmiotowego Konkursu z Matematyki dla uczniów Gimnazjum. Opiekun: I.Kaźmierak

17.03.2018r.

XXXVI Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych- etap wojewódzki. I miejsce zajął D.Witek kl. III e Gimnazjum.

18.03.2018r.

Pomoc w organizacji turnieju szachowo-brydżowego.

19.01.2018r.

- udział w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych w Zielonej Górze. Uczestnicy: Z.Miech, L.Michalak;

-spotkanie integracyjne na kręgielni uczniów kl. VII b. Opiekun: W.Jezierska;

-II etap konkursu „Czytanie Warte Zachodu” w Zielonej Górze. Opiekun: M.Stępień;

-przesiewowe badania logopedyczne kl. I b. Odpowiedzialna: K.Janicka

20.03.2018r.

-Gminne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego kl. I-III. Nominacje do etapu powiatowego otrzymała I.Sebastianowicz kl. III c, wyróżnienie Z.Kałuża kl. III c. Opiekun: B.Browarczyk

21.03.2018r.

-udział w konkursie plastyczno-technicznym „Ptaszki i ważki z puszkowej blaszki”. Organizator: W.Jezierska;

-Gminne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego kl. IV-VI. Opiekun:B.Pawłowska;

-szkolny Dzień Wiosny dla kl. IV-VI oraz kl. I-III. Organizator: L.Michalak, K.Janicka oraz wychowawcy klas;

-przedstawienie teatralne uczniów kl. I b „Bracia miesiące i pory roku”. Organizator: J.Ochryniak;

-udział Dyrektora Szkoły w uroczystości wręczenia przez Pana Burmistrza Marka Cebulę nagrody sportowej uczennicy A.Bereśniewicz.

22.03.2018r.

-Filharmonia dla uczniów kl. I-III. Organizator: J.Ochryniak;

-etap Rejonowy Przedmiotowego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów Szkół Podstawowych. Opiekun:M.Pawłowska;

- Gminne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego dla uczniów gimnazjalnych. W.Maryniaczyk otrzymała wyróżnienie. Opiekun: M.Stępień;

-Powiatowe zawody w piłkę nożną w Gubinie. Opiekun:B.Leśkiewicz;

-Pierwszy Dzień Wiosny-inicjatywa Samorządu Uczniowskiego.

23.03.2018r.

Etap Rejonowy Przedmiotowego Konkursu z Matematyki dla uczniów Szkół Podstawowych. Opiekun: I.Kaźmierak;

- Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”- etap II. Opiekun: I.Jasek;

-Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe”-etap II (wojewódzki)-miejsce VI.Opiekun: K.Sirko

 

24.03.2018r.

Etap Rejonowy Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów Szkół Podstawowych. Opiekun: A.Serbinowska

26.03.2018r.

Spotkanie integracyjne uczniów kl. V a-plastyczne warsztaty wielkanocne z udziałem pani Agnieszki Jędrzejewskiej. Organizator: M.Lewandowska;

-spotkanie Pani Naczelnik Wydziału Oświaty J.Adułło-Hoffmann oraz Dyrektora Szkoły z rodzicami dzieci z punktu przedszkolnego.

27.03.2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego uczniów kl.I-III „Wielkanoc pełna barw”. Organizator: S.Bułaj;

-OMNIBUS- kolejna edycja szkolnego konkursu. Organizator: B.Pawłowska;

-kiermasz wielkanocny- Spółdzielnia Uczniowska „Złota Rączka”. Opiekun: K.Pukanty

28.03.2018r.

-Dzień Zdrowej Żywności kl. Vb. Opiekun: K.Urbańska;

-Easter egg hunt- szukanie wielkanocnych jajeczek zabawa integracyjna dla uczniów kl. I-III. Organizator: M.Siuda;

-Dzień Świętego Patryka. Organizator: zespół nauczycieli języków obcych

29.03.-03.04.2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

01.03.2018r. –Szkoła po raz drugi zebrała głosy mieszkańców miasta do realizacji BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na realizację zadania „Bezpieczny i nowoczesny plac dla uczniów przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim- etap II”.

Dyrekcja, Rada Rodziców, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie- serdecznie dziękują wszystkim, którzy wsparli nas przy realizacji tego przedsięwzięcia.

WYNIKI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH UCZNIÓW GIMNAZJUM:

-JOWITA OPAT-UZYSKAŁA TYTUŁ FINALISTY KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO,

-MATEUSZ EJSMONT- UZYSKAŁ TYTUŁ FINALISTY KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI,

-DOMINIK WITEK- UZYSKAŁ TYTUŁ FINALISTY KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTOII.

                                                                                                                                               Opracowała :Wiesława Kołarzyk

 

data

wydarzenie              MIESIĄC: luty 2018r.

 

01.02.2018r.

-Etap szkolny konkursu przedmiotowego z j. angielskiego uczniów szkoły podstawowej. Do etapu wojewódzkiego rekomendację uzyskali: N.Otolińska, A.Nowak. Opiekun:J.Wojtas;

-zdjęcia klasowe;

-warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego i historii realizowane w ramach współpracy z WOM Gorzów Wlkp.

AKCJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO „MÓWIMY SOBIE DZIEŃ DOBRY”. Organizator: M.Sójka

02.02.2018r.

Etap szkolny konkursu przedmiotowego z matematyki uczniów szkoły podstawowej. Do etapu wojewódzkiego rekomendację uzyskał: H.Chybiński. Opiekun: M.Antonowicz;

-Turniej Zimowy- Krośnieńska Liga Szachowa- Liga Szkolna „Edukacja przez szachy w szkole”. I.Sebastianowicz- kl. III c (SP)- III miejsce w kat. wiekowej dziewcząt, H.Timoszyk- kl. III b (SP)- I miejsce w kat. wiekowej chłopców, I.Pawłowski- kl.III c (SP)- II miejsce w kat. wiekowej chłopców. Odpowiedzialna: B.Browaryczyk;

-udział dyrektora szkoły oraz nauczycieli w szkoleniu dotyczącym zmian w Karcie Nauczyciela

05.02.2018r. Posiedzenie podsumowującej I półrocze rady pedagogicznej z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
06.02.2018r.

Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w piłce koszykowej dziewcząt (III miejsce) i chłopców (II miejsce) (SP). Opiekunowie: K.Urbańska, H.Chodukiewicz;

-zajęcia z funkcjonariuszem KPP w Krośnie Odrz.- Wydział Prewencji- „Cyberprzemoc” (kl.IIb,c,d- Gimnazjum). Organizator: K.Janicka;

-śródroczne zebrania z rodzicami

07.02.2018r.

Bal karnawałowy uczniów kl. I-III (SP)

- kolejna edycja szkolnego konkursu OMNIBUS- Gimnazjum. Odpowiedzialne: A.Bodnar, B.Pawłowska

08.02.2018r.

Wyjazd uczniów kl. IV d i V b do kina do Zielonej Góry. Opiekunowie: K.Urbańska, H.Chodukiewicz;

-WIECZÓR BAŚNI DLA UCZNIÓW KLAS IV- PROJEKT SZKOLNY. ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY;

-kolejna edycja szkolnego konkursu OMNIBUS- SP. Odpowiedzialna: M.Siuda;

-zawody sportowe –piłka koszykowa dziewcząt i chłopców. Opiekunowie: B.Leśkiewicz, Sz. Mazur;

-udział dyrektora szkoły w naradzie w Urzędzie Miasta

09.02.2018r. Zajęcia profilaktyczne „Przemocy mówimy NIE”   (III a-d- Gimnazjum) realizowane przez PPP. Organizator: K.Janicka
26.02.2018r. Konferencja w ramach projektu „Edukacja przez szachy w szkole”- warsztaty dla nauczycieli- Sulechów. Uczestnicy: A.Serbinowska, B.Browarczyk
27.03.2018r.

Udział uczniów w konkursie CZYTANIE WARTE ZACHODU- etap szkolny. Organizator: M.Sójka;

-udział dyrektora szkoły w konferencji z wizytatorem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Organizacja konferencji.

28.02.2018r.

Koncert filharmonii dla uczniów kl. I-III (SP);

-udział dyrektora i wicedyrektora szkoły w szkoleniu OKE w Poznaniu;

12- 23.02.2018r. –FERIE ZIMOWE

Opracowała :Wiesława Kołarzyk

 

 

MIESIĄC: styczeń 2018r.

data

wydarzenie

04.01.2018r.

Badanie wyników nauczania z matematyki –sesja II. Odpowiedzialni: nauczyciele matematyki

08.01.2018r.

Dzień Zdrowej Żywności- klasa IV b. Opiekun: A.Serbinowska

08-09.01.2018r.

Udział uczniów szkoły w koncercie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

09.01.2018r.

-OMNIBUS-III edycja konkursu szkolnego. Odpowiedzialni: A.Bodnar, B.Pawłowska;

-posiedzenie szkoleniowej rady pedagogicznej „Współpraca z rodzicami- szansa czy konieczność”;

-spotkania z rodzicami „Drzwi otwarte szkoły”.

11.01.2018r.

Udział dyrektora szkoły w naradzie dyrektorów jednostek oświatowych w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrz.

14.01.2018r.

-udział uczniów i nauczycieli w finale WOŚP. Występy zespołów muzycznych przygotowanych przez: B.Browarczyk i M.Tumińską;

-warsztaty profilaktyczne „Asertywność a agresywność” przeprowadzone przez pracowników PPP w Krośnie Odrz.

15.01.2018r.

Zajęcie I miejsca drużyny gimnazjum w Konkursie o Parkach Krajobrazowych w Bytnicy. Uzyskanie awansu do etapu wojewódzkiego. Odpowiedzialna:K.Sirko

16.01.2018r.

-udział uczniów w Rejonowym Konkursie z Biologii (Gimnazjum). Opiekun: K.Sirko;

-spotkanie integracyjne na kręgielni uczniów kl. III e (Gimnazjum). Opiekun: I.Kaźmierak

18.01.2018r.

- Dzień Zdrowej Żywności- klasa IV d. Opiekun: H.Chodukiewicz

19.01.2018r.

-warsztaty zawodoznawcze dla uczniów kl. VI przeprowadzone przez pracowników PPP w Krośnie Odrz.;

- udział uczniów w Rejonowym Konkursie Przedmiotowym z Geografii (Gimnazjum). Opiekun: W.Komorowski;

-noc edukacyjno- filmowa kl. II c (Gimnazjum). Opiekun:M.Jasiulewicz

20.01.2018r.

-udział pocztu sztandarowego w uroczystościach patriotycznych z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Opiekun: A.Szymen, J.Bartczak;

- udział uczniów w Rejonowym Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego (Gimnazjum). Opiekun: M.Sójka;

22.01.2018r.

Udział dyrektora, wicedyrektora i sekretarza szkoły w szkoleniu programu Budżet24.

23.01.2018r.

Posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

24-27.01.2018r.

Udział uczniów w Rejonowych Konkursach Przedmiotowych z Chemii, Matematyki i Historii (Gimnazjum). Opiekun: K.Pukanty, I.Kaźmierak, M.Struk.

25.01.2018r.

Wyjazd uczniów kl. VI a do kina w Zielonej Górze. Opiekun:M.Antonowicz, M.Stępień

 

26.01.2018r.

- warsztaty zawodoznawcze dla uczniów kl. VI przeprowadzone przez pracowników PPP w Krośnie Odrz.;

-ZAKOŃCZENIE I PÓŁROCZA

29.01.-02.02.2018r.

Akcja Samorządu Uczniowskiego „Mówimy DZIEŃ DOBRY”. Opiekun:M.Sójka;

- udział dyrektora szkoły w naradzie dyrektorów jednostek oświatowych w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrz.

30.01.2018r.

-etap szkolny konkursu przedmiotowego z języka polskiego(SP). Odpowiedzialny:A.Serbinowska

-przedstawienie teatralne uczniów kl. II a (SP) „Bajka o smutnym osiołku” przygotowane dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolaków oraz babć i dziadków z okazji ich święta. Organizator: S.Bułaj

31.01.2018r.

Etap szkolny konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego (SP). Odpowiedzialny:M.Sieniatyńska

Opracowała :Wiesława Kołarzyk

 

             Data

                                               Wydarzenie - grudzień 2017r.

01.12.2017r.

-udział uczniów w turnieju szachowym. Opiekun:B.Browarczyk;

-konkurs wiedzy o AIDS w Chlebowie. Opiekun: M.Żmijewska

04.12.2017r.

POWIATOWY KONKURS IWEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM-zajęcie IV miejsca. Opiekun: M.Struk, B.Pawłowska

05.12.2017r.

-zajęcie I miejsca w Turnieju Mikołajkowym w piłkę nożną. Opiekun: K.Urbańska;

-wyjazd do kina w Zielonej Górze uczniów klas:Ib, Ic, IIIb, IIId (SP).Organizator: wychowawczynie klas;

-posiedzenie rady pedagogicznej, rady rodziców, spotkania z rodzicami;

-kiermasz prac uczniowskich- Spółdzielnia Uczniowska (opiekun: K.Pukanty) Samorząd Uczniowski (opiekun: M.Sójka).

06.12.2017r.

-spotkania warsztatowe dla uczniów klas: VIIa,b,c oraz II-III Gimnazjum z profilaktykiem uzależnień p.A.Piaseckim. Organizator: K.Janicka;

- wyjazd do kina w Zielonej Górze uczniów klas:Ia, IIa, IIIa, IIIc (SP).Organizator: wychowawczynie klas.

07.12.2017r.

-zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów kl.VII a,b. Organizator: K.Janicka;

-spotkanie z górnikiem uczniów kl.Ia, IIa, IIIa, IIIc;

- wyjazd do kina w Zielonej Górze uczniów klas: IV d, V b.Organizator: wychowawczynie klas;

-warsztaty redakcyjne z cyklu „Zabytki kręcą” realizowane przez Fundację Plenerowania na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Opiekun:K.Janicka

08.12.2017r.

-warsztaty zawodoznawcze dla uczniów kl. II d,e Gimnazjum przeprowadzone przez pracowników PPP w Krośnie Odrz.;

-„WIECZÓR TAJEMINIC HARRY'EGO POTTERA”- przygotowanie i realizacja nauczyciele zespołu języków obcych: J.Wojtas, E.Makowska, M.Pawłowska

09.12.2017r.

UDZIAŁ SZKOŁY W JARMARKU BOŻONARODZENIOWYM- WYSTĘP ZESPOŁU GAMMA-OPIEKUN B.BROWARCZYK ORAZ ZESPOŁU WOKALNEGO –OPIEKUN M.TUMIŃSKA, KIERMASZ-M.GRABOWSKA, A. SERBINWSKA, K.JANICKA, M.SÓJKA, M.ŻMIJEWSKA, M.STRUK, A. SZYMEN

11.12.2017r.

-wyjazd uczniów do Parku Trampolin w Zielonej Górze uczniów kl. IV b, V a. Organizator: wychowawcy klas;

-DZIEŃ ZDROWEJ ŻYWNOŚCI- KLAS IID. Opiekun: M.Olenderkiewicz.

12.12.2017r.

Zajęcia profilaktyczne „Nie piję, nie palę” dla uczniów kl.Va,b przeprowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krośnie Odrz.;

-DZIEŃ ZDROWEJ ŻYWNOŚCI- KLAS IIE. Opiekun:B.Leśkiewicz

13.12.2017r.

- wyjazd na musical w Zielonej Górze „Nowe szaty króla” uczniów klas: III a,b,c,d (SP).Organizator: wychowawczynie klas.

14.12. 2017r.

-udział uczniów w zawodach sportowych „Mini siatkówka chłopców-4”- zajęcie III miejsca. Opiekun: K.Urbańska;

- zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów kl.VII c. Organizator: K.Janicka;

-warsztaty zawodoznawcze dla uczniów kl. II a Gimnazjum przeprowadzone przez pracowników PPP w Krośnie Odrz.;

15.12.2017r.

-wyjazd uczniów do Parku Trampolin w Zielonej Górze uczniów kl. VII a,b,c. Organizator: wychowawcy klas;

- warsztaty zawodoznawcze dla uczniów kl. II b,c Gimnazjum przeprowadzone przez pracowników PPP w Krośnie Odrz.;

-wyjazd do Muzeum Ziemi Lubuskiej i kina kl. III b,d Gimnazjum. Organizator: A.Bodnar, M.Sójka, B.Pawłowska;

-udział dyrektora szkoły w szkoleniu Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Krośnie Odrz. „Czad i ogień. Obudź czujność!”

15-22.12.2017r.

WYSTAWA SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH-organizator: Samorząd Uczniowski

18.12.2017r.

-warsztaty piernikowe w kl. Ia . Organizator: D.Mierzejewska;

-Finał Wojewódzkim w szachach drużynowych w Sulechowie-zajęcie V miejsca. Opiekunowie: H.Chodukiewicz;

-WIECZORNICA UCZNIÓW I RODZICÓW KL. I A. Organizator: D.Mierzejewska

19.12.2017r.

- wyjazd do kina w Zielonej Górze uczniów klas: II d,e Gimnazjum. Organizator: wychowawczynie klas;

- zawody sportowe- finał wojewódzki w szachach. Opiekun: M.Uderjan

20.12.2017r.

-wyjazd do kina w Zielonej Górze uczniów klas: IVa,c. Organizator: wychowawczynie klas;

-UDZIAŁ UCZNIÓW W FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK W WĘŻYSKACH. UCZENNICE: K.KUCIEWICZ ZAJĘŁA I MIEJSCE W KAT. SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ E. CZEKAJŁO ZAJĘŁA III MIEJSCE W KAT. SZKÓŁ PODSTAWOWOWYCH.OPIEKUN: M.TUMIŃSKA;

-koncert filharmonii dla uczniów kl. I-III. Organizator: J.Ochryniak

21.12.2017r.

-Finał wojewódzki badmintona chłopców klas IV-VI w Świebodzinie-zajęcie VIII miejsca. Opiekun: H.Chodukiewicz;

-SZKOLNE JASEŁKA dla uczniów kl. I-III oraz przedszkolaków. Przygotowanie: B.Browarczyk, L.Paprocka;

-zawody sportowe w piłce siatkowej- eliminacje powiatowe. Opiekun: M.Uderjan

18-22.12.2017r.

KLASOWE WIGILIE.

22.12.2017r.

KONCERT BOŻONARODZENIOWY. Organizator: zespół języków obcych oraz M.Tumińska

 

 

Opracowała :Wiesława Kołarzyk

 

  

Data

 

Wydarzenie - listopad 2017

 

2-3.11.2017r.
-rekolekcje szkolne. Organizator: R.Kliszewska, L.Michalak, T.Stepek, ks. Jerzy Krauze
-Krośnieńska Liga Szachowa: II miejsce -I.Pawłowska, III miejsce-H.Timoszyk.Opiekun:A.Serbinowska
 
07.11.2017r.
-powiatowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Zajęcie II miejsca przez drużynę chłopców. Opiekun: K.Urbańska, M.Uderjan;
-posiedzenie rady pedagogicznej- Szkolenie: Uwaga! Niebezpieczeństwo! Projekt: „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” finansowany przez MEN w ramach rządowego projektu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w placówkach oświatowych- „Bezpieczna+”. Tytuł projektu „Upowszechnianie wśród pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia” przeprowadzili: Katarzyna Wieczorek- Dubska, Marek Napierała i Maciej Matysiak;
-spotkanie z rodzicami;
-posiedzenie rady rodziców.
08.11.2017r.
-ŚNIADANIE DAJE MOC- dni zdrowej żywności. Opiekunowie: wychowawcy kl. I-III SP;
-I miejsce uczniów w rozgrywkach miejsko-gminnych w unihokeju. Opiekun: K.Urbańska;
LUBUSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH- wolontariat uczniów gimnazjum na rzecz uczniów niepełnosprawnych. Opiekun: M.Struk
09.11.2017r.
Szkolne obchody Dnia Niepodległości. Organizator: M.Struk, M.Lewandowska
10.11.2017r.
Edukacyjna wycieczka szkolna uczniów kl. III e, III c i II e Gimnazjum „ Wypiek rogali barcińskich”. Opiekunowie: I.Kaźmierak, I.Handzełko, B.Leśkiewicz
13-18.11.2017r.
-ZIELONA SZKOŁA-wyjazd uczniów klas IV. Opiekunowie: A.Srebinowska, M.Siuda, H.Chodukiewicz, M.Lewandowska

13.11.-01.12. 2017r.

 

Szkolne etapy konkursów przedmiotowych. Organizator: R.Kliszewska

11.11.2017r.

Udział uczniów szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Śpiewanej „Orle pióro” w Zaborze. Uczennice E.Czekajło i K.Kuciewicz zajęły III miejsce, uczeń L.Komar uzyskał wyróżnienie. Opiekun: M.Tumińska;

- Udział pocztu sztandarowego i uczniów w gminnych uroczystościach patriotycznych Święta Niepodległości. Opiekun: M.Uderjan, R.Kliszewska

 

15.11.2017r.

Zajęcie I miejsca w XIX edycji Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego w unihokeju chłopców- IGRZYSKA DZIECI. Opiekun: K.Urbańska

 

16.11.2017r.

Zawody w XIX edycji Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego w unihokeju dziewcząt-IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. Opiekun: B.Leśkiewicz

 

17.11.2017r.

Zajęcie II miejsca w XIX edycji Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego w unihokeju chłopców-IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. Opiekun:Sz. Mazur;

-noc edukacyjna uczniów kl. II d. Opiekun: M.Olenderkiewicz, B.Pawłowska

 

20.11.2017r.

 Dni Zdrowej Żywności- klas II b i II c Gimnazjum. Organizator: K.Pukanty, M.Jasiulewicz

 

21.11. 2017r.

 

-Lekcje otwarte z edukacji matematycznej: D.Mierzejewska, S.Bułaj, B.Browarczyk;

-Lekcja samorządności-spotkanie uczniów klas III Gimnazjum z Łukaszem Mejzą- Radnym Sejmiku Wojewódzkiego- absolwentem szkoły. Organizator: M.Struk;

-wyjście uczniów klas: II a,c, III D,E Gimnazjum do CAK Zamek na wystawę „Nowy poczet władców Polski”. Opiekunowie: R.Kliszewska, M.Struk, B.Pawłowska;

-warsztaty dziennikarskie w ramach projektu „Zabytkomania” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Efektem warsztatów jest film o zabytkach Krosna Odrzańskiego (Koło Aktywności Twórczej). Organizator: M.Stępień, K.Janicka

 

22-24.11.2017r.

 

Egzaminy próbne uczniów klas III Gimnazjum.

 

23.11.2017r.

 

Wyjście do Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej kl. III c. Opiekun: B.Browarczyk;

-plastyczne warsztaty integracyjne „Świąteczne filcowanie”. Organizator: M.Grabowska

 

24.11.2017r.

 

-Dzień Misia kl.I-III. Organizator: B.Browarczyk;

-Etap Szkolny Powiatowego Konkursu o Józefie Piłsudskim kl. IV-VII oraz klas gimnazjalnych. Do kolejnego etapu zakwalifikowały się: Maja Olgrzymek i Izabella Mucha. Organizator M.Struk

 

27.11.2017r.

 

Przedstawienie profilaktyczne dla uczniów kl.I-III. Organizator: K.Janicka

 

29.11. 2017r

 

-Przerwa na czytanie. Organizator: B.Pawłowska;

-udział uczniów kl. I-III w koncercie filharmonii. Organizator: J.Ochryniak

 

30.11.2017r.

 

- Spotkanie uczniów kl. I a i VII a SP z fotografem przyrody panem Sawko. Opiekunowie: D.Mierzejwska i K.Sirko;

-Zabawa Andrzejkowa kl.IV-VI zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Opiekun: A.Szymen;

-integracyjne spotkanie andrzejkowe uczniów kl.VI b (rodziców, wychowawczyni i uczniów).Organizator: B.Szymańska

 

30.11.2017R.

 NA UROCZYSTOŚCI XVIII EDYCJI MISTRZOSTW POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 2016/2017 STAROSTA KROŚNIEŃSKI MIROSŁA GLAZ DOKONAŁ PODSUMOWANIA RYWALIZACJI SPORTOWEJ:

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM W KAREGORII SZKÓŁ MIEJSKICH ZAJĘLI II MIEJSCE

UCZNIOWIE GIMNAZJUM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM W KATEGORII SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ZAJĘLI II MIEJSCE.

 

Opracowała :Wiesława Kołarzyk

Data

 

Wydarzenie - październik 2017

 

03.10.2017r.

 

-posiedzenie rady pedagogicznej,

-zebrania z rodzicami,

-posiedzenie Rady Rodziców przy SP-3;

-AKCJA „POLA NADZIEI” zorganizowane i przeprowadzone przez P.B.Pawłowską i L.Michalaka;

-wyjście uczniów klas V a, VI a do Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim na spotkanie z Grzegorzem Pietrzykowskim, z zamiłowania płetwonurkiem i podróżnikiem. Opiekunowie: K.Urbańska, M.Antonowicz;

-wyjazd uczniów klas VII a, b i c do kina w Zielonej Górze w ramach obchodów Dnia Chłopaka. Organizatorzy: A.Szymen, W.Jezierska i M.Udrjan

06.10.2017r.

 

Krośnieńska Liga Szachowa-Liga Szkolna- Turniej Jesienny. Wyniki: I i II miejsce w kat. dziewcząt, III miejsce w kat. chłopców. Opiekun:B.Browarczyk;

-zawody sportowe. Opiekun: K.Wesołek;

-Noc edukacyjna uczniów klas II b Gimnazjum i VII c SP. Opiekunowie: K.Pukanty, M.Uderjan, M.Żmijewska

09.10.2017r.

Wojewódzkie zawody sportowe-biegi przełajowe. Opiekunowie: B.Leśkiewicz, K.Wesołek

10.10.2017r.

 

-XIX Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w szachach drużynowych. Wyniki: II miejsce. Opiekun: H.Chodukiewicz;

-święto pieczonego ziemniaka-zajęcia integracyjne uczniów kl. III c SP. Organizator: B.Browarczyk;

11.10.2017r

 

Pokazy karaoke dla uczniów klas I-IV. Opiekunowie: wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego;

-I etap szkolnego konkursu wiedzy OMNIBUS. Organizator: A.Bodnar, B.Pawłowska;

-zajęcie II miejsca w XIX Mistrzostwach Powiatu Krośnieńskiego w szachach drużynowych - IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. Opiekun: M.Uderjan

12.10.2017r.

 

-występ artystyczny kl. VII a,b i c z okazji DEN dla emerytowanych pracowników szkoły oraz pracowników szkoły. Organizator: W.Jezierska, A.Szymen;

-spotkanie z leśnikiem w ramach projektu realizowanego przez p.M.Siudę;

-wycieczka do Nadleśnictwa w Brzózce-zajęcia edukacyjne na ścieżce przyrodniczej uczniów klas I a i II a. Opiekunowie: D.Mierzejewska, S. Bułaj

16-17.10.2017r.

 

Udział uczniów klas IV-VII w warsztatach plastycznych organizowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w CAK Zamek. Opiekun: M.Siuda

20.10. 2017r.

 

-udział w szkoleniu na temat handlu ludźmi- A.Serbinowska;

-spotkanie dla uczniów klas VI a i b - „Między nami kobietami”.

23.10.2017r.

Szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej Coaching w pracy nauczyciela.

24.10. 2017r.

-zajęcie I miejsca w XIX edycji Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego w badmintonie drużynowym dziewcząt-IGRZYSKA DZIECI. Opiekun: H.Chodukiewicz;

- zajęcie I miejsca w XIX edycji Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego w badmintonie drużynowym chłopców- IGRZYSKA DZIECI. Opiekun: H.Chodukiewicz;

-udział uczniów w Turnieju o puchar Tymbarka- rozgrywki w piłce nożnej. Opiekun: K.Urbańska, Sz. Mazur;

-poznajemy zawody naszych rodziców- farmaceuta-wyjście do apteki kl.I c SP. Opiekun: E.Waryas;

-Dzień Zdrowej Żywności-kl.II a Gimnazjum. Opiekun: K.Sirko;

-Przegląd Projektów Uczniowskich. Organizator: R.Kliszewska, M.Stępień

25.10.2017r.

- zajęcie III miejsca w XIX edycji Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego w badmintonie drużynowym dziewcząt-IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. Opiekun: H.Chodukiewicz;

- zajęcie II miejsca w XIX edycji Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego w badmintonie drużynowym chłopców-IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. Opiekun: H.Chodukiewicz;

-Przerwa na czytanie. Opiekun: B.Pawłowska;

-spektakl profilaktyczny dla uczniów klas I-VI. Organizator: K.Janicka

26.10.2017r.

-wyjazd do kina uczniów kl.II d Gimnazjum.Organizator: M.Olenderkiewicz, M.Stępień;

-„Halloween. Zagadki Zamkniętego Pokoju”-spotkanie matematyczne z udziałem zaproszonych uczniów ze SP7 w Zielonej Górze, rodziców i nauczycieli. Organizator: I.Kaźmierak, A.Markun, Z.Pawella

27.10.2017r.

Noc edukacyjna- gry planszowe. Opiekun: I.Kaźmierak

30.10.2107r.

-koncert Filharmonii Zielonogórskiej. Organizator: J.Ochryniak;

-Uroczystość Pasowania Uczniów Klas I. Organizator: D.Mierzejewska, J.Ochryniak, E.Waryas;

Dzień Języków Obcych. Organizator: nauczyciele języków obcych;

-pokaz filmu „Życie w średniowiecznym zamku za panowania Henryka Brodatego”. Film powstał w ramach Konkursu Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich, którego operatorem jest Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.Opiekunką projektu była M.Tumińskiej. Organizator: CAK Zamek

31.10.2017r.

-zajęcia PPP w Krośnie Odrzańskim „Zawody wokół nas”. Organizator: K.Janicka;

-stoisko z wypiekami Spółdzielni Uczniowskiej „Złota Rączka”. Opiekun: K.Pukanty

 
 

OD PAŹDZIERNIKA ZAJĘCIA SZACHOWE DLA CHĘTNYCH PROWADZI PANI EWA BALCERCZAK –WOLONTARIUSZKA STOWARZYSZENIA GIER UMYSŁOWYCH

 

Opracowała :Wiesława Kołarzyk

Data

 

Wydarzenie - wrzesień 2017

 

04.09.2017r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

12.09.2017r.

- posiedzenie rady pedagogicznej,

- zebrania z rodzicami,

- posiedzenie Rady Rodziców przy SP-3

14-15.09.2017

Spotkanie uczniów klas I-IV SP z funkcjonariuszem PPKP w Krośnie Odrzańskim w ramach programu profilaktycznego LUPO. Odpwiedzialny: K. Janicka

15.09.2017r.

- udział uczniów w akcji „Sprzątanie świata”.

Odpowiedzialny: M. Jasiulewicz,

- DZIEŃ KROPKI- inicjatywa pedagogiczna zespołu nauczycieli języków obcych.

16.09.2017r.

Udział uczniów w Turnieju Rycerskim „Tańce i muzyka średniowieczna”. Odpowiedzialna: M. Tumińska

18.09.2017r.

Udział pocztu sztandarowego, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i uczniów w uroczystościach patriotycznych z okazji 78.rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

Odpowiedzialny: M. Tumińska, T. Stepek, L. Michalak

20.09.2017r.

- udział uczniów klas I SP z przedstawicielami firmy A.S.A.Eko Polska sp.z o.o. w sprawie segregacji śmieci. Odpowiedzialni: wychowawcy kl. I,

- udział dyrektora i wicedyrektora szkoły w szkoleniu OKE w Poznaniu.

22-25.09.2017r.

- wyjazd uczniów i opiekunów na zawody Miast Partnerskich Węgry-Polska-Niemcy. Zajęcie II miejsca w rywalizacji sportowej. Opiekunowie: H. Chodukiewicz, M. Uderjan,

- wyjście uczniów klas III a i III c SP do piekarni w ramach spotkań ZAWODY NASZYCH RODZICÓW.

Organizator: B.Browarczyk, M.Front

26.09.2017r.

- ćwiczenia ewakuacyjne szkoły z udziałem straży pożarnej i policji. Organizator: I. Jasek, K. Urbańska,

- ZAGADKI ZAMKNIĘTEGO POKOJU- konkurs matematyczny dla uczniów klas V-VI. Opiekun: M.Antonowicz,

- udział dyrektora szkoły w spotkaniu dotyczącym dowozu uczniów do szkoły

27.09.2107r.

Przerwa na czytanie. Organizator: B. Pawłowska

28.09.2017r.

- posiedzenie Rady Pedagogicznej,

- udział dyrektora szkoły w posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta

29.09.2017r.

- akcja Spółdzielni Uczniowskiej „Złota Rączka” z okazji Dnia Chłopaka. Organizator: K.Pukanty,

- udział w zawodach sportowych –lekka atletyka.

Opiekunowie: B. Leśkiewicz, K. Wesołek

 

Opracowała :Wiesława Kołarzyk

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

MIESIĄC: październik 2018r.

data

wydarzenie

02.10.2018r.

-posiedzenie rady pedagogicznej,

-zebrania z rodzicami,

-posiedzenie Rady Rodziców przy SP-3;

03.10.2018r.

-Ćwiczenia ewakuacyjne uczniów szkoły i punktu przedszkolnego             z udziałem straży pożarnej i policji. Organizator:I.Jasek, K.Urbańska;

-Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w szachach drużynowych kl. IV-VI w Bytnicy. Zajęcie IV miejsca. Opiekun:H.Chodukiewicz

04.10.2018r.

-Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w szachach drużynowych kl. VII-VIII i III gimnazjum w Bytnicy. Zajęcie I miejsca. Opiekun:H.Chodukiewicz;

-LOM- Finał Wojewódzki w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt w Babimoście- ZAJĘCIE I MIEJSCA I UZYSKANIE AWANSU DO ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH. Opiekun: B.Leśkiewicz

05.10.2018r.

-Udział w Gali Samorządowej- ogłoszenie wyników Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego w sporcie. Zajęcie II miejsca w klasyfikacji powiatowej za rok 2017 przez Szkołę Podstawową nr 3 w Krośnie Odrz. oraz Gimnazjum w Krośnie Odrz.Uczestnicy: J.Bartczak, K.Urbańska

08.10.2018r.

-Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w badmintonie drużynowym dziewcząt. Zajęcie III miejsca. Opiekun: H.Chodukiewicz

09.10.2018r.

-Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w badmintonie drużynowym dziewcząt i chłopców. Zajęcie I miejsca chłopcy i II miejsca dziewczęta. Opiekun: H.Chodukiewicz;

-Święto pieczonego ziemniaka- spotkanie integracyjne kl. I c. Organizator: B.Browarczyk;

-Udział p. B.Pawłowskiej i M.Lewandowskiej w Forum Bibliotekarzy       w Zielonej Górze;

-Słodki Dzień Chłopaka w kl. III a (sp)- spotkanie integracyjne. Organizator: A.Kliszewska;

-Konkurs plastyczny „Mój dzień na wsi” kl. I c i II a. Zajęcie I miejsca przez kl. IIa. Organizator: B.Browarczyk, D.Mierzejewska

10.10.2018r.

Godzina wychowawcza w kl. VII a- spotkanie z sędzią Sądu Rejonowego w Krośnie Odrz. na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Organizator: A.Bodnar

11.10.2018r.

-Wycieczka uczniów klas IV do Łagowa- integracja zespołów klasowych , poznawanie przyrody województwa lubuskiego. Organizator: wychowawcy klas IV;

-Warsztaty metodyczne WOM nauczycieli języka polskiego, języków obcych i historii „Przykłady zastosowań wybranych metod nauczania       na przedmiotach humanistycznych w ośmioletniej szkole podstawowej”

-udział dyrektora szkoły w Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej                w Krośnie Odrz. w związku za nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta panu Władysławowi Skrętemu.

12.10.2018r.

-Występ artystyczny uczniów kl. VI a z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników i byłych pracowników szkoły. Organizator: M.Lewandowska;

-Wycieczka do lasu uczniów kl. I a i II b- integracyjne. Organizator: A.Tarczewska, J.Ochryniak;

-Gminne uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

-Otrzymanie Medali Komisji Edukacji Narodowej przez panie M.Jasiulewicz i B.Leśkiewicz

-Udział wicedyrektora szkoły I.Jasek w obchodach 10- lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Osiecznicy.

15.10. 2018r.

Dzień Języków Obcych. Organizator: nauczyciele języków obcych

16.10.2018r.

-Występ dzieci z Punktu Przedszkolnego z okazji DEN.Organizator: J.Pawłowska, M.Siuda, M.Front

-Udział dyrektora szkoły w uroczystościach sekcji emerytów z okazji DEN.

17.10.2018r.

Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w tenisie stołowym dziewcząt          i chłopców. Opiekun:K.Urbańska

23.10.2018r.

-Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w unihokeju dziewcząt kl. IV-VI. Zajęcie V miejsca. Opiekun: K.Wesołek

-Zajęcie II miejsca w Turnieju o Puchar Tynbarka drużyn U-12. Opiekun:Sz.Mazur

24.10. 2018r.

-Dzień Zdrowej Żywności uczniów kl. III a gimnazjum. Organizator: K.Sirko

-Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w unihokeju chłopców kl. IV-V. Zajęcie IV miejsca. Opiekun: K.Urbańska

25.10.2018r.

-„Halloween. Zagadki Zamkniętego Pokoju”-spotkanie matematyczne uczniów kl.V z udziałem zaproszonych uczniów z Osiecznicy, rodziców i nauczycieli. Organizator: I.Kaźmierak, A.Markun, Z.Pawella, M.Mycek

-Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w unihokeju dziewcząt kl. VII-VIII i III gimnazjum. Zajęcie V miejsca. Opiekun: B.Leśkiewicz

26.10.2018r.

Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w unihokeju chłopców kl. VII-VIII   i III gimnazjum. Zajęcie III miejsca. Opiekun: Sz.Mazur

25-26.10.2018r.

Wystawa „Powstanie Wielkopolskie” spotkanie z regionalistą p.Kamerdułą. Organizator:M.Lewandowska

30.10.2108r.

-Wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego uczniów kl. II a- nagroda     za udział w konkursie plastycznym „Mój jeden dzień na wsi”

-Uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych. Organizator: A.Tarczewska, M.Kowsz, B.Browarczyk

Dzień Zdrowej Żywności kl. III b. Organizator: K.Pukanty

31.10.2018r.

-Stoisko z wypiekami Spółdzielni Uczniowskiej „Złota Rączka”. Opiekun: K.Pukanty

-Udział uczniów w V sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej. Opiekun:M.Sójka

Opracowała :Wiesława Kołarzyk