Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim

mgr Krystyna Bryszewska

Wicedyrektorzy:

mgr Wiesława Kołarzyk

mgr Waldemar Święs