DYREKTOR:  mgr Wiesława Kołarzyk

           Pracę w gimnazjum rozpoczęłam 1 września 1999r. jako nauczycielka języka polskiego. Rok później pani dyrektor Krystyna Bryszewska powierzyła mi funkcję wicedyrektora, którą sprawowałam do dnia 10 grudnia 2006r. Od 11 grudnia 2006r. pełniłam obowiązki dyrektora gimnazjum w związku z przejściem pani Krystyny Bryszewskiej na stanowisko samorządowe. Po wygraniu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły od 20 lipca 2007r. do 31 sierpnia 2016r. pełniłam funkcję dyrektora Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim.Od 1 września 2016r. jestem dyrektorem Zespołu Szkół w Krośnie Odrzańskim.
WICEDYREKTORZY: mgr Jolanta Bartczak  mgr Iwona Jasek

Serdecznie dziękujemy gościom naszej strony internetowej za zainteresowanie szkołą. Mam nadzieję, że informacje na niej zawarte przybliżą szerszemu gronu nasze placówki.