a                    PRACOWNICY ADMINISTRACJI 
                                                                                                           

                                                                                                       Małgorzata Sójka  - sekretarz szkoły  

 

 

b                                                 c

       

PRACOWNICY OBSŁUGI

Małgorzata Ćwirko

Danuta Mielcarek

Ala Kawecka

Teresa Olesiak

Jolanta Rawojć

Teresa Surlej

Jerzy Gzowski