Wrzesień 2016 r. Zaproszenie od :

aby przystąpić do projektu:Lubuska Kooperatywa Szkolna czyli … „pieniądze nie

biorą się z bankomatu!”.

 

Powstanie grupy inicjatywnej - 10 uczniów z klasy 1b i klasy 1c przystąpiło do realizacji projektu.