Szkoła Podstawowa nr 3 jest Pomnikiem Tysiąclecia Polskiego im. Ignacego
Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim. Dla uczczenia wielkiego jubileuszu Tysiąclecia
Państwa Polskiego 2 września 1962 roku została otwarta w Krośnie Odrzańskim jedna
z 26 lubuskich „tysiąclatek”.
Ze względu na szybko rosnącą liczbę uczniów, której nie mogły pomieścić istniejące
budynki szkolne, zdecydowano się na wybudowanie nowej szkoły w Krośnie Odrzańskim.
Realizacja tego zadania wymagała ogromnego wysiłku ekonomicznego i organizacyjnego.
Z pomocą pospieszyło lubuskie społeczeństwo, dając wkład w postaci dobrowolnych składek
i bezpośredniego udziału w budowie szkół. Inwestorem Krośnieńskiej Szkoły 1000-lecia była
Wojewódzka Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych w Zielonej Górze, a bezpośrednim
wykonawcą Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Krośnie Odrzańskim.
3 września 1962 roku naukę w SP – 3 rozpoczęło 600 uczniów w 16 oddziałach.
Rejon szkoły obejmował prawobrzeżną część miasta oraz przyległe miejscowości takie jak:
Chyże, Kamień i Łochowice (od V klasy).
Pod względem ilości uczniów „trójka” była i jest największą krośnieńską szkołą.
W latach 60-tych i do połowy lat 70-tych następował stopniowy wzrost ilości uczniów. Gdy
w 1976 roku nowo wybudowany obiekt „dwójki”, przejął on część dzieci z górnej części
miasta, a liczba uczniów SP - 3 znacznie zmalała. Jednak w latach 80-tych gdy do szkół
wkraczały roczniki z wyżu demograficznego wyraźnie można było zaobserwować ponowny
wzrost liczby uczniów.
Na początku lat 70-tych zaczęto obchodzić święto szkoły w dniu urodzin patrona, to
jest 23 marca. W tym dniu w roku 1974 dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej z
wizerunkiem Ignacego Łukasiewicza, zaś rok wcześniej przyznano szkole sztandar. Przy
pomocy rodziców i żołnierzy z Jednostki Wojskowej 1375 w roku szkolnym 1979/80
zorganizowano "zieloną salę gimnastyczną".
Chlubą tej szkoły był zespół taneczny „Polanie” prowadzony przez pana Jerzego
Szymczaka. Powstał on 16 września 1987 roku i składał się z dwóch grup: młodszej i starszej.
Tancerze zadebiutowali występem 19 lutego 1988 roku z okazji 43 rocznicy wyzwolenia
Krosna Odrzańskiego i od tamtej pory uświetniali swoimi tańcami i piosenkami lokalne
akademie, uroczystości państwowe i różne święta. Brali udział także w konkursach
folklorystycznych. Mają na swoim koncie występy wyjazdowe w Holandii w roku 1993, a w
następnym roku w Turcji.
Uczniowie tej szkoły od zawsze licznie prezentowali ją na olimpiadach przedmiotowych,
turniejach, konkursach i zawodach sportowych. Odnosząc wiele sukcesów.