Szkoła Podstawowa nr 3 znajduje się w centrum miasta. Mieści się w dwóch budynkach. Na bazę szkoły składają się:

7 sal lekcyjnych dla uczniów I – III
25 gabinetów przedmiotowych
2 pracownie komputerowe
gabinety: dyrektora, wicedyrektora, pedagoga szkolnego, psychologów szkolnych, pielęgniarki szkolnej
świetlice szkolne
pokój nauczycielski
biblioteka z czytelnią
sklepik szkolny
stołówka szkolna


Na korytarzach szkolnych znajdują się szafki uczniowskie. Zainstalowany na zewnątrz i wewnątrz budynku monitoring, znacząco wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa w szkole.

Biblioteka szkolna
Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni oraz czytelni. Uczniowie mogą w niej wypożyczyć podręczniki, lektury szkolne oraz rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze.

Świetlica szkolna
Świetlica zapewnia opiekę uczniom oczekującym na lekcje oraz tym, którzy po skończonych zajęciach oczekują na swoich rodziców. Świetlica zapewnia miejsce do odrobienia pracy domowej oraz zabawy.

Sklepik szkolny
Szkoła wynajmuje pomieszczenie na parterze budynku, w którym mieści się sklepik. Codziennie są w nim do nabycia świeże kanapki, bułki słodkie, zdrowe przekąski, napoje, kawa, herbata, inne akcesoria szkolne. Jest to miejsce chętnie odwiedzane przez uczniów i nauczycieli.

Gabinet pielęgniarki szkolnej
Profilaktyczne świadczenia medyczne realizowane są przez pielęgniarkę. Należą do nich: badania przesiewowe, pogadanki, fluoryzacja, realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia, opieka nad uczniami z chorobami przewlekłymi, kontrola czystości dzieci, pierwsza pomoc – porady ambulatoryjne.

Pracownie komputerowe
Pracownie wyposażone są w laptopy dla każdego ucznia (zajęcia z podziałem na grupy).w pracowniach znajduje się łącznie ponad 30 stanowisk komputerowych ze stałym i szybkim dostępem do Internetu.

Baza Sportowa

Przyległa do szkoły Hala Widowiskowo – Sportowa umożliwia uprawianie wielu dyscyplin sportowych, zarówno w ramach zajęć szkolnego wychowania fizycznego, jak i sportowych zajęć pozalekcyjnych. Do dyspozycji uczniów jest też boisko do piłki nożnej i koszykówki oraz bieżnia.

Stołówka
Istnieje możliwość korzystania z posiłków w stołówce szkolnej, w której wydawane są obiady.

Sekretariat
Wszystkich interesantów obsługuje sekretariat szkoły czynny codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.