Modele brył wydrukowane na drukarkach 3D zakupionych w ramach „Laboratorium przyszłości” pomogą zrozumieć zagadnienia dotyczące geometrii przestrzennej.

Bryły 3d 1 Bryły 3d 2

Bryły 3d 3 Bryły 3d 4

                                            Bryły 3d 5