Pomoce zakupione w ramach programu "Laboratorium Przyszłości" pomagają rozwijać wyobraźnię przestrzenną i zainteresowania konstruktorskie. Uczniowie na zajęciach dodatkowych konstruują modele brył oraz urządzeń użytkowych.

modele1

modele2

modele3

modele4

modele5

modele6

modele7

modele8

modele9