logo Laboratoria Przyszłości poziom białe

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

W ramach programu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 157 200,00 zł, za które zakupiła sprzęt oraz materiały dydaktyczne w wysokości 154 058,17 zł.

Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych, jak również w czasie imprez i uroczystości szkolnych.

logo z garnkiem

 W ramach programu zostały zakupione:

- drukarki 3D wraz z komputerami

- mikroskopy

- wizualizery

- mikrokontrolery

- zestawy badawcze z fizyki, chemii, biologii, geografii

- plansze edukacyjne

- kamera HD

- aparat fotograficzny

- oświetlenie do realizacji nagrań

- mobilny zestaw do zajęć konstrukcyjnych

- gimbal

- stół demonstracyjny

- sokowirówka

- zestaw robotyczny

- zestaw nagłaśniający

- laminatory,

- stoliki i krzesła uczniowskie

- tablice

- stacja lutująca

- modele brył i ich siatek