wit szkol

 

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie

roku szkolnego 2021/2022

w Szkole Podstawowej nr 3

im. I. Łukasiewicza w Krośnie Odrz., 

które odbędzie się 1 września 2021 r.

na boisku szkolnym (przy szkole – „korty”)

Msza św. w kościele św. Jadwigi godz. 8.30

(udział we własnym zakresie)

KLASY I godz.10.00 (wrazz pasowaniem uczniów)

KLASY II – VIII  godz.11.00

Po uroczystości na boisku szkolnym odbędą się spotkania

uczniów z wychowawcami klas w budynku szkoły

w wyznaczonych gabinetach (bez udziału rodziców).

Ze względu na obowiązujące przepisy rygoru sanitarnego

prosimy, aby z dzieckiem przyszedł tylko jeden rodzic/opiekun oraz o zachowanie wymaganych

zasad bezpieczeństwa.