Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
W związku z wypowiedzią Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. informuję, że uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych w województwie lubuskim rozpoczynają od 15.03.2021 r. nauczanie hybrydowe.
Tryb hybrydowy ma na celu zmniejszenie ilości dzieci przebywających w jednym czasie w budynku szkoły, zmniejszenie ilości uczniów w autobusach dowożących dzieci do szkoły oraz zmniejszenie obciążenia świetlicy szkolnej ze względu na sytuację epidemiologiczną i wzrost zachorowań w naszym województwie. Tryb hybrydowy zakłada naukę stacjonarną naprzemiennie z nauką zdalną.
Klasy 1-3 w naszej szkole zostają podzielone na 2 grupy:

TERMIN

NAUCZANIE W SZKOLE

NAUCZANIE ZDALNE

15 19 MARCA

1A, 1C, 2B, 2C, 3B

1B, 2A, 3A, 3C

22 26 MARCA

1B, 2A, 3A, 3C

1A, 1C, 2B, 2C, 3B

W przypadku przedłużenia nauczania hybrydowego na kolejne tygodnie nastąpi zmiana klas.
Plan lekcji oddziałów nie ulega zmianie.


Dowozy dzieci do szkoły będą obywać się będą zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
W dniach nauki stacjonarnej uczniowie zapisani na obiady mogą z nich korzystać w stołówce szkolnej.
Opieką świetlicową objęci są uczniowie uczący się stacjonarnie.
Jednocześnie ze względu na rosnącą liczbę zakażeń, bardzo prosimy Rodziców, aby w miarę możliwości ograniczyli pobyt dzieci w świetlicy.
Zajęcia dodatkowe będą odbywać się zgodnie z obowiązującym harmonogramem stacjonarnie lub zdalnie.
Po wypożyczenie laptopów mogą zgłaszać się rodzice uczniów, którzy od poniedziałku 15.03.2021 r. przechodzą na nauczanie zdalne.

Z góry dziękuję za zrozumienie i życzę Państwu i sobie szybkiego powrotu do normalności.
Wiesława Kołarzyk – dyrektor szkoły