doradztwo zawodowe

W marcu br. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Krośnie Odrzańskim zrealizowała warsztaty z uczniami

w ramach doradztwa zawodowego.

Zajęcia miały na celu poznanie różnych grup zawodowych, wdrażanie uczniów do samopoznania,

analizy swoich mocnych i słabych stron,

Kl. III SP - „Zawody wokół nas”

Kl. VI – „Moje zainteresowania”

Kl. VIII – „Zawody i rynek pracy”

Kl. III gimnazjum – „Szkolnictwo ponadgimnazjalne”.

egz gimnW dniach 10 - 12 kwietnia 2019 r.

uczniowie klas trzecich Gimnazjum przystąpili do zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego

sprawdzającego ich wiedzę humanistyczną,

matematyczno – przyrodniczą

oraz z języka obcego.

 

egz 8 kl

W dniach 15 - 17 kwietnia 2019 r. odbył się pierwszy egzamin ósmoklasisty.

Uczniowie rozwiązywali testy z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

             wielkanocTRADYCJE WIELKANOCNE

Uczniowie klas IA, IC, IIA i IIB wraz z wychowawcami wybrali się

na wycieczkę do Muzeum Etnograficznego w Ochli na zajęcia związane

z wielkanocną plastyką obrzędową. Lekcja łączyła przekaz wiedzy

o polskich tradycjach wielkanocnych z praktycznym warsztatem zdobienia pisanek.

biegaczka2

Nasi uczniowie na Mistrzostwach Powiatowych w Biegach Przełajowych wywalczyli złoty medal  zdobyty przez Aleksandrę Jodłowską oraz brązowy medal, który zdobył Dawid Postoł.            

                                                                                                                                                     biegacz1

                                                                                                                                                         

podziekowanie

pro1

dyplom pożar

konkurs rec                     gif konkurs rec

W dniach 26 – 28 lutego 2019r. w Centrum Artystycznym – Zamek w Krośnie Odrzańskim odbyły się prezentacje rejonowe Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2019. Nasza szkoła była reprezentowana w trzech kategoriach wiekowych: