MISJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 3 w Krośnie Odrzańskim to placówka oświatowa znana w lokalnym środowisku ze względu na bogata historię i tradycję. Służyła kilku pokoleniom mieszkańców Krosna Odrz. Od 1 września 2017r. ponownie stała się 8 – letnią szkołą podstawową, w której uczą się dzieci z różnych środowisk wychowawczych. Niektóre z nich potrzebują specjalistycznej opieki psychologiczno – pedagogicznej, inne ukierunkowania w rozwijaniu zdolności i zainteresowań, a wszystkie akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.
Celem działalności szkoły jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów na miarę ich możliwości, aby poprzez zdobytą wiedzę, umiejętności i postawy społeczne byli przygotowani do życia we współczesnym świecie.

WIZJA SZKOŁY

Szkoła to placówka przyjazna dzieciom, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, przygotowująca dzieci do wyzwań, jakie stawia dorosłość. Szkoła rozwija wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz angażuje do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym w ramach działań podejmowanych w ramach wolontariatu, rozwija postawy patriotyczne, prozdrowotne, ekologiczne.

patronIGNACY ŁUKASIEWICZ urodził się 8 lub 23 marca 1822 we wsi Zaduszniki w woj. podkarpackim w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Aktywny działacz niepodległościowy, ale także wynalazca lampy naftowej, farmaceuta i przedsiębiorca.
Ignacy był synem Józefa, zubożałego szlachcica (herb Łada), dzierżawcy folwarku i Apolonii ze Świetlików. Miał dwie siostry, Marię i Emilię i dwóch braci: Franciszka i Aleksandra. Gdy Ignacy miał 8 lat jego rodzina przeniosła się do Rzeszowa, gdzie Ignacy ukończył 4 klasy gimnazjum popijarskim. W trakcie edukacji nauczył się języka łacińskiego i niemieckiego. Nie mógł jednak kontynuować nauki z powodu złej sytuacji finansowej w domu rodzinnym. Dlatego też już w 1836 roku rozpoczął praktykę w aptece w Łańcucie u Antoniego Swobody, gdzie nie tylko mógł pracować, ale również kontynuować edukację z zakresu farmacji. Praktykę kontynuował do 1840 roku, kiedy to zdał egzamin tyrocynalny i otrzymał awans na pomocnika aptekarskiego. W latach 1840- 1846 pracował w rzeszowskiej aptece u Edwarda Hubla.
W sierpniu 1848 roku młody Łukasiewicz podjął pracę w aptece Piotra Mikolascha pod nazwą „Pod Złotą Gwiazdą” we Lwowie. Wtedy też rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak dyplom magistra farmacji otrzymał dopiero 30 lipca 1852 roku na Uniwersytecie Wiedeńskim.
Po uzyskaniu tytułu magistra Łukasiewicz wrócił do Lwowa, gdzie w aptece Mikolascha razem z Janem Zeh pracowali nad destylacją ropy naftowej. I chociaż Mikolasch wycofał się z badań w 1853 roku obaj asystenci otrzymali naftę poprzez frakcjonowaną destylację. Łukasiewicz szukając zastosowania dla nafty przekonstruował lampę oliwną tak, by działała przy użyciu nafty. Data 31 lipca 1853 roku to symboliczna data narodzin przemysłu „naftowego”.
W 1854 roku Łukasiewicz przeprowadził się do Gorlic, na tereny „roponośne”. Pracował tu w aptece Jana Tomaszewicza równocześnie zakładając spółki i pierwszą na świecie, zlokalizowaną w Bóbrce, kopalnię ropy naftowej. Kolejne lata to 1857- otwarcie rafinerii, przeprowadzka do Jasła, a w końcu do Chorkówki, gdzie założył nowoczesną rafinerię.
7 stycznia 1882 roku Ignacy Łukasiewicz zmarł w wyniku zapalenia płuc. Pochowano go na cmentarzu w Zręcinie.

Dyrektorzy SP nr 3 w Krośnie Odrzańskim

imię i nazwisko

lata

sprawowania urzędu

Julian Habrych

1962-1970

Barbara Sybilska

1970-1973

Marianna Łukowiak

1973-1974

Tadeusz Działak

1974-1976

Lucjan Gonisiewski

1976-1979

Wiesław Mackowicz

1979-1990

Andrzej Antonowicz

1990-1993

Stanisław Pawlak

1993-1995

Krystyna Kulbaka

1995-1997

Zbigniew Kościukiewicz

1997-1999

Ewelina Kaczorowska

1999- 2007

Marzanna Wodecka

2007 - 2011

Wanda Śpiewak

2011 - 2016

Wiesława Kołarzyk

2016 - ……..

 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

im .IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Rok szkolny 2017/2018

 


 

data

                                                      wydarzenie  MIESIĄC: maj 2018r.

03.05.2018r.

-Udział uczniów i pocztu sztandarowego w gminnych obchodach 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Opiekunowie: R.Kliszewska, M.Struk, M.Sójka

 

 

07.05.2018r.

Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów kl. III gimnazjum prowadzone prez pracowników PPP w Krośnie Odrz.

08.05.2018r.

-Udział uczniów klas III c, I b, V b w spotkaniu profilaktycznym „Klikam z głową”. Organizator: K.Janicka;

-posiedzenie rady pedagogicznej, spotkania z rodzicami w ramach „Drzwi otwartych”,

-posiedzenie Rady Rodziców.

09.05.2018r.

Organizacja powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju BRD. Organizatorzy:J.Bartczak, M.Grabowska, A.Szymen, Z.Miech;

-powiatowe zawody w lekkiej atletyce dziewcząt i chłopców. Opiekun: K.Urbańska;

-kolejna edycja Konkursu OMNIBUS. Organizator: A.Bodnar, B.Pawłowska

10.05.2018r.

Koncert filharmonii dla uczniów kl. I-III. Organizator: J.Ochryniak;

-udział dyrektora szkoły w szkoleniu z zakresu obrony cywilnej.

12.05.2018r.

Międzywojewódzki XXXVI Konkurs Przyrodniczy w Świebodzinie. Uczeń D.Witek z kl. III e gimnazjum uzyskał tytuł laureata. Opiekun:M.Jasiulewicz

14.05.2018r.

Spotkanie dr T.Dubieńskiego z rodzicami uczennic kl. VII w sprawie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV;

- wyniki Konkursu Matematycznego KANGUR: M.Ejsmont- kl.III d gimnazjum- wynik bardzo dobry, B.Basaj- wynik wyróżniający, M.Gwiazdowski- wynik wyróżniający

15.05..2018r.

Rozstrzygnięcie Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”. Uczennica E.Biłgorajska uzyskała tytuł laureata, a A.Ratajczak tytuł finalisty. Opiekun:W.Jezierska;

-wyjście uczniów klas IIa, III a,b,c,d na koncert do Państwowej Szkoły Muzycznej w Krośnie Odrzańskim. Opiekunowie: wychowawczynie klas;

-wyniki Konkursu Matematycznego KANGUR WYRÓŻNIENIA:Sz.Gacek kl. III b (sp), P.Bereśniewicz kl. IV d (sp), K.Łój kl. IV d (sp);

-powiatowe zawody w lekkiej atletyce dziewcząt i chłopców. Opiekun:B.Leśkiewicz, K.Wesołek;

-pokaz projektu uczniowskiego uczniów klasy II a gimnazjum „Znaczenie węglowodanów”. Opiekun: K.Sirko

16.05.2018r.

Badanie wyników nauczania uczniów klas III szkoły podstawowej. Opiekunowie: wychowawczynie klas

17.05.2018r.

-Organizacja Międzyszkolnego Konkursu „Profilaktyka wierszem”. Organizator: K.Janicka, A.Serbinowska;

-udział uczniów kl. VII w Ekologicznej Grze Miejskiej (zajęcie II miejsca). Organizator: M.Zelek, M.Struk;

-udział uczniów klas VII i II gimnazjum w szkolnym turnieju LICZ I PISZ. Organizator: nauczyciele zespołów przedmiotowych- matematycznego i humanistycznego;

-Dzień Zdrowej Żywności- klasa VI b. Organizator: B.Szymańska;

-spotkanie integracyjne uczniów kl. II c gimnazjum- wyjście na kręgle. Opiekun: M.Jasiulewicz;

-udział dyrektora szkoły w naradzie kierowników placówek w Urzędzie Miasta

18.05.2018r.

Prezentacja filmowej laurki z okazji Dnia Matki- kl. I a. Organizator: A.Lipińska-Bodnar;

-noc edukacyjne uczniów kl. II c. Opiekun: M.Jasiulewicz

21.05.2018r.

Wycieczka kl. IV b i IV d do Szklarskiej Poręby. Organizator: A.Serbinowska, H.Chodukiewicz;

-przesłuchania kandydatów do Szkoły Muzycznej wśród uczniów klas I-III;

-występ artystyczny uczniów kl. II a (sp) z okazji Dnia Mamy i Taty. Organizator: S.Bułaj

21-25.05.2018r.

Badanie wyników nauczania uczniów klas II gimnazjum

22.05.2018r.

Posiedzenie szkoleniowej rady pedagogicznej „Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w świetle przepisów RODO”.

23.05.2018r.

Dzień Zdrowej Żywności- klasa VII b. Organizator: W.Jezierska;

-wyjście na Zamek-rozstrzygnięcie Konkursu KPWK „Czysta i zdrowa krośnieńska woda kranowa”. Zajęcie III miejsca. Opiekunowie: M.Lewandowska, W.Jezierska;

-koncert z okazji Dnia Matki. Organizator: M.Tumińska;

Przesiewowe badania logopedyczno-pedagogiczne SŁYSZĘ. Prowadzący: pracownik PPP w Krośnie Odrz.

24.05.2018r.

Wyjazd kl. I a wraz z mamami do Owczogrodu- spotkanie integracyjne z okazji Dnia Matki. Organizator: D.Mierzejewska;

-finał szkolnego Konkursu MISTRZ PRZYRODNIK- zwycięzcą został Marcin Pędzioch z kl. VII a. Organizator: zespół przyrodniczy;

-akcja Spółdzielni Uczniowskiej „Sodki Dzień Dziecka”. Organizator: K.Pukanty

24-27.05.2018r.

Udział uczniów w V Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu we Wrzosowie. Zajęcie III miejsca przez uczniów I.Korzenia, K.Krauze i J.Siudę. Opiekun: M.Lewandowska

28.05.2018r.

Klasowy Dzień Matki- klasa V b. Organizator:K.Urbańska;

-Dzień Mamy- uroczystości w punkcie przedszkolnym. Organizator: B.Madejczyk, S.Bułaj, J.Pawłowska

29.05.2018r.

Klasowy Dzień Matki- klasa I b. Organizator: J.Ochryniak;

-występ zespołu muzycznego na Sesji Rady Miejskiej z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Organizator: M.Tumińska

29.05.-03.06.2018r.

Szkolna wycieczka do Hiszpanii.

 

 

 

 

Opracowała :Wiesława Kołarzyk

 

data

                                 wydarzenie   :      marzec 2018r.

05.03.2018r.

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego i języka polskiego. Organizator: WOM Gorzów Wlkp.

 

 

06.03.2018r.

-Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”. Awans do kolejnego etapu uzyskała J.Winiarska kl. III e Gimnazjum. Opiekun: I.Jasek;

-posiedzenie rady pedagogicznej. Spotkanie z rodzicami. Posiedzenie Rady Rodziców.

07.03.2018r.

Przedstawienie teatralne „Baśniowy ambaras” w wykonaniu uczniów kl. III a (SP). Opiekun:M.Front;

-wyjazd uczniów kl. III Gimnazjum na targi edukacyjne Absolwent 2018 do Zielonej Góry. Opiekunowie: A.Bodnar, K.Janicka, I.Handzełko, M.Pawłowska;

08.03.2018r.

Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet w klasach. Organizatorzy: wychowawcy klas;

-inicjatywa Spółdzielni Uczniowskiej z okazji Dnia Kobiet. Organizator: K.Pukanty;

-pomoc przy organizacji Dnia Kobiet organizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krośnie Odrz.

09.03.2018r.

-„Dzień banknotów”- projekt dla uczniów kl. IV SP. Organizatorzy: Z.Pawella, D.Mikołajczak;

-I etap konkursu Mistrz Przyrodnik;

-szkolny etap konkursu recytatorskiego uczniów kl. IV-VI. Awans uzyskali:B.Kusko z kl. Vb, E.Biłgorajska kl.Va W.Uziębło kl.V b. Organizator: A.Serbinowska;

-szkolny etap konkursu recytatorskiego dla uczniów Gimnazjum. Opiekun:M.Stępień

12.03.2018r.

-Wyjazd do teatru w Zielonej Górze uczniów kl. I b. Organizator: J.Ochryniak;

-zajęcie II miejsca w Powiatowych Zawodach w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych. Opiekun: K.Wesołek

13.03.2018r.

-szkolny etap konkursu recytatorskiego uczniów kl. I-III. Awans uzyskali: N.Gierczyńska kl.III b, Z.Kałuża kl. III c, J.Sebastianowicz kl. III c. Opiekunowie: A.Tarczewska, J.Ochryniak

14.03.2018r.

-DZIEŃ LICZBY Z UDZIAŁEM PANA BURMISTRZA MARKA CEBULI. ORGANIZATORZY: I.KAŹMIERAK, A. MARKUN

- Wyjazd do teatru w Zielonej Górze uczniów kl. I-III. Opiekunowie: wychowawcy klas

15.03.2018r.

-szkolny etap międzynarodowego konkursu matematycznego KANGUR. Organizatorzy: M.Antonowicz, D.Mikołajczak, A. Tarczewska;

-organizacja rejonowego etapu konkursu biblijnego dla uczniów szkół podstawowych-awans do kolejnego etapu:B.Kusko i T.Sójka. Organizator: L.Michalak;

-Powiatowy Konkurs Ortograficzny w Gubinie-zajęcie II miejsca. Organizator: I.Handzełko;

-etap Wojewódzki Przedmiotowego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów Gimnazjum. Opiekun: J.Wojtas;

-udział Dyrektora Szkoły w naradzie w Urzędzie Miasta.

16.03.2018r.

-udział nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w szkoleniu „Dziecko autystyczne w szkole” przeprowadzone przez pracowników PPP w Krośnie Odrz.;

- organizacja rejonowego etapu konkursu biblijnego dla uczniów szkół gimnazjalnych. II miejsce zajęła W.Maryniaczyk z kl. II a Organizator: L.Michalak;

-etap Wojewódzki Przedmiotowego Konkursu z Matematyki dla uczniów Gimnazjum. Opiekun: I.Kaźmierak

17.03.2018r.

XXXVI Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych- etap wojewódzki. I miejsce zajął D.Witek kl. III e Gimnazjum.

18.03.2018r.

Pomoc w organizacji turnieju szachowo-brydżowego.

19.01.2018r.

- udział w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych w Zielonej Górze. Uczestnicy: Z.Miech, L.Michalak;

-spotkanie integracyjne na kręgielni uczniów kl. VII b. Opiekun: W.Jezierska;

-II etap konkursu „Czytanie Warte Zachodu” w Zielonej Górze. Opiekun: M.Stępień;

-przesiewowe badania logopedyczne kl. I b. Odpowiedzialna: K.Janicka

20.03.2018r.

-Gminne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego kl. I-III. Nominacje do etapu powiatowego otrzymała I.Sebastianowicz kl. III c, wyróżnienie Z.Kałuża kl. III c. Opiekun: B.Browarczyk

21.03.2018r.

-udział w konkursie plastyczno-technicznym „Ptaszki i ważki z puszkowej blaszki”. Organizator: W.Jezierska;

-Gminne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego kl. IV-VI. Opiekun:B.Pawłowska;

-szkolny Dzień Wiosny dla kl. IV-VI oraz kl. I-III. Organizator: L.Michalak, K.Janicka oraz wychowawcy klas;

-przedstawienie teatralne uczniów kl. I b „Bracia miesiące i pory roku”. Organizator: J.Ochryniak;

-udział Dyrektora Szkoły w uroczystości wręczenia przez Pana Burmistrza Marka Cebulę nagrody sportowej uczennicy A.Bereśniewicz.

22.03.2018r.

-Filharmonia dla uczniów kl. I-III. Organizator: J.Ochryniak;

-etap Rejonowy Przedmiotowego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów Szkół Podstawowych. Opiekun:M.Pawłowska;

- Gminne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego dla uczniów gimnazjalnych. W.Maryniaczyk otrzymała wyróżnienie. Opiekun: M.Stępień;

-Powiatowe zawody w piłkę nożną w Gubinie. Opiekun:B.Leśkiewicz;

-Pierwszy Dzień Wiosny-inicjatywa Samorządu Uczniowskiego.

23.03.2018r.

Etap Rejonowy Przedmiotowego Konkursu z Matematyki dla uczniów Szkół Podstawowych. Opiekun: I.Kaźmierak;

- Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”- etap II. Opiekun: I.Jasek;

-Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe”-etap II (wojewódzki)-miejsce VI.Opiekun: K.Sirko

 

24.03.2018r.

Etap Rejonowy Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów Szkół Podstawowych. Opiekun: A.Serbinowska

26.03.2018r.

Spotkanie integracyjne uczniów kl. V a-plastyczne warsztaty wielkanocne z udziałem pani Agnieszki Jędrzejewskiej. Organizator: M.Lewandowska;

-spotkanie Pani Naczelnik Wydziału Oświaty J.Adułło-Hoffmann oraz Dyrektora Szkoły z rodzicami dzieci z punktu przedszkolnego.

27.03.2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego uczniów kl.I-III „Wielkanoc pełna barw”. Organizator: S.Bułaj;

-OMNIBUS- kolejna edycja szkolnego konkursu. Organizator: B.Pawłowska;

-kiermasz wielkanocny- Spółdzielnia Uczniowska „Złota Rączka”. Opiekun: K.Pukanty

28.03.2018r.

-Dzień Zdrowej Żywności kl. Vb. Opiekun: K.Urbańska;

-Easter egg hunt- szukanie wielkanocnych jajeczek zabawa integracyjna dla uczniów kl. I-III. Organizator: M.Siuda;

-Dzień Świętego Patryka. Organizator: zespół nauczycieli języków obcych

29.03.-03.04.2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

01.03.2018r. –Szkoła po raz drugi zebrała głosy mieszkańców miasta do realizacji BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na realizację zadania „Bezpieczny i nowoczesny plac dla uczniów przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim- etap II”.

Dyrekcja, Rada Rodziców, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie- serdecznie dziękują wszystkim, którzy wsparli nas przy realizacji tego przedsięwzięcia.

WYNIKI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH UCZNIÓW GIMNAZJUM:

-JOWITA OPAT-UZYSKAŁA TYTUŁ FINALISTY KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO,

-MATEUSZ EJSMONT- UZYSKAŁ TYTUŁ FINALISTY KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI,

-DOMINIK WITEK- UZYSKAŁ TYTUŁ FINALISTY KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTOII.

                                                                                                                                               Opracowała :Wiesława Kołarzyk

 

data

wydarzenie              MIESIĄC: luty 2018r.

 

01.02.2018r.

-Etap szkolny konkursu przedmiotowego z j. angielskiego uczniów szkoły podstawowej. Do etapu wojewódzkiego rekomendację uzyskali: N.Otolińska, A.Nowak. Opiekun:J.Wojtas;

-zdjęcia klasowe;

-warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego i historii realizowane w ramach współpracy z WOM Gorzów Wlkp.

AKCJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO „MÓWIMY SOBIE DZIEŃ DOBRY”. Organizator: M.Sójka

02.02.2018r.

Etap szkolny konkursu przedmiotowego z matematyki uczniów szkoły podstawowej. Do etapu wojewódzkiego rekomendację uzyskał: H.Chybiński. Opiekun: M.Antonowicz;

-Turniej Zimowy- Krośnieńska Liga Szachowa- Liga Szkolna „Edukacja przez szachy w szkole”. I.Sebastianowicz- kl. III c (SP)- III miejsce w kat. wiekowej dziewcząt, H.Timoszyk- kl. III b (SP)- I miejsce w kat. wiekowej chłopców, I.Pawłowski- kl.III c (SP)- II miejsce w kat. wiekowej chłopców. Odpowiedzialna: B.Browaryczyk;

-udział dyrektora szkoły oraz nauczycieli w szkoleniu dotyczącym zmian w Karcie Nauczyciela

05.02.2018r. Posiedzenie podsumowującej I półrocze rady pedagogicznej z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
06.02.2018r.

Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w piłce koszykowej dziewcząt (III miejsce) i chłopców (II miejsce) (SP). Opiekunowie: K.Urbańska, H.Chodukiewicz;

-zajęcia z funkcjonariuszem KPP w Krośnie Odrz.- Wydział Prewencji- „Cyberprzemoc” (kl.IIb,c,d- Gimnazjum). Organizator: K.Janicka;

-śródroczne zebrania z rodzicami

07.02.2018r.

Bal karnawałowy uczniów kl. I-III (SP)

- kolejna edycja szkolnego konkursu OMNIBUS- Gimnazjum. Odpowiedzialne: A.Bodnar, B.Pawłowska

08.02.2018r.

Wyjazd uczniów kl. IV d i V b do kina do Zielonej Góry. Opiekunowie: K.Urbańska, H.Chodukiewicz;

-WIECZÓR BAŚNI DLA UCZNIÓW KLAS IV- PROJEKT SZKOLNY. ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY;

-kolejna edycja szkolnego konkursu OMNIBUS- SP. Odpowiedzialna: M.Siuda;

-zawody sportowe –piłka koszykowa dziewcząt i chłopców. Opiekunowie: B.Leśkiewicz, Sz. Mazur;

-udział dyrektora szkoły w naradzie w Urzędzie Miasta

09.02.2018r. Zajęcia profilaktyczne „Przemocy mówimy NIE”   (III a-d- Gimnazjum) realizowane przez PPP. Organizator: K.Janicka
26.02.2018r. Konferencja w ramach projektu „Edukacja przez szachy w szkole”- warsztaty dla nauczycieli- Sulechów. Uczestnicy: A.Serbinowska, B.Browarczyk
27.03.2018r.

Udział uczniów w konkursie CZYTANIE WARTE ZACHODU- etap szkolny. Organizator: M.Sójka;

-udział dyrektora szkoły w konferencji z wizytatorem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Organizacja konferencji.

28.02.2018r.

Koncert filharmonii dla uczniów kl. I-III (SP);

-udział dyrektora i wicedyrektora szkoły w szkoleniu OKE w Poznaniu;

12- 23.02.2018r. –FERIE ZIMOWE

Opracowała :Wiesława Kołarzyk

 

 

MIESIĄC: styczeń 2018r.

data

wydarzenie

04.01.2018r.

Badanie wyników nauczania z matematyki –sesja II. Odpowiedzialni: nauczyciele matematyki

08.01.2018r.

Dzień Zdrowej Żywności- klasa IV b. Opiekun: A.Serbinowska

08-09.01.2018r.

Udział uczniów szkoły w koncercie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

09.01.2018r.

-OMNIBUS-III edycja konkursu szkolnego. Odpowiedzialni: A.Bodnar, B.Pawłowska;

-posiedzenie szkoleniowej rady pedagogicznej „Współpraca z rodzicami- szansa czy konieczność”;

-spotkania z rodzicami „Drzwi otwarte szkoły”.

11.01.2018r.

Udział dyrektora szkoły w naradzie dyrektorów jednostek oświatowych w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrz.

14.01.2018r.

-udział uczniów i nauczycieli w finale WOŚP. Występy zespołów muzycznych przygotowanych przez: B.Browarczyk i M.Tumińską;

-warsztaty profilaktyczne „Asertywność a agresywność” przeprowadzone przez pracowników PPP w Krośnie Odrz.

15.01.2018r.

Zajęcie I miejsca drużyny gimnazjum w Konkursie o Parkach Krajobrazowych w Bytnicy. Uzyskanie awansu do etapu wojewódzkiego. Odpowiedzialna:K.Sirko

16.01.2018r.

-udział uczniów w Rejonowym Konkursie z Biologii (Gimnazjum). Opiekun: K.Sirko;

-spotkanie integracyjne na kręgielni uczniów kl. III e (Gimnazjum). Opiekun: I.Kaźmierak

18.01.2018r.

- Dzień Zdrowej Żywności- klasa IV d. Opiekun: H.Chodukiewicz

19.01.2018r.

-warsztaty zawodoznawcze dla uczniów kl. VI przeprowadzone przez pracowników PPP w Krośnie Odrz.;

- udział uczniów w Rejonowym Konkursie Przedmiotowym z Geografii (Gimnazjum). Opiekun: W.Komorowski;

-noc edukacyjno- filmowa kl. II c (Gimnazjum). Opiekun:M.Jasiulewicz

20.01.2018r.

-udział pocztu sztandarowego w uroczystościach patriotycznych z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Opiekun: A.Szymen, J.Bartczak;

- udział uczniów w Rejonowym Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego (Gimnazjum). Opiekun: M.Sójka;

22.01.2018r.

Udział dyrektora, wicedyrektora i sekretarza szkoły w szkoleniu programu Budżet24.

23.01.2018r.

Posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

24-27.01.2018r.

Udział uczniów w Rejonowych Konkursach Przedmiotowych z Chemii, Matematyki i Historii (Gimnazjum). Opiekun: K.Pukanty, I.Kaźmierak, M.Struk.

25.01.2018r.

Wyjazd uczniów kl. VI a do kina w Zielonej Górze. Opiekun:M.Antonowicz, M.Stępień

 

26.01.2018r.

- warsztaty zawodoznawcze dla uczniów kl. VI przeprowadzone przez pracowników PPP w Krośnie Odrz.;

-ZAKOŃCZENIE I PÓŁROCZA

29.01.-02.02.2018r.

Akcja Samorządu Uczniowskiego „Mówimy DZIEŃ DOBRY”. Opiekun:M.Sójka;

- udział dyrektora szkoły w naradzie dyrektorów jednostek oświatowych w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrz.

30.01.2018r.

-etap szkolny konkursu przedmiotowego z języka polskiego(SP). Odpowiedzialny:A.Serbinowska

-przedstawienie teatralne uczniów kl. II a (SP) „Bajka o smutnym osiołku” przygotowane dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolaków oraz babć i dziadków z okazji ich święta. Organizator: S.Bułaj

31.01.2018r.

Etap szkolny konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego (SP). Odpowiedzialny:M.Sieniatyńska

Opracowała :Wiesława Kołarzyk

 

             Data

                                               Wydarzenie - grudzień 2017r.

01.12.2017r.

-udział uczniów w turnieju szachowym. Opiekun:B.Browarczyk;

-konkurs wiedzy o AIDS w Chlebowie. Opiekun: M.Żmijewska

04.12.2017r.

POWIATOWY KONKURS IWEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM-zajęcie IV miejsca. Opiekun: M.Struk, B.Pawłowska

05.12.2017r.

-zajęcie I miejsca w Turnieju Mikołajkowym w piłkę nożną. Opiekun: K.Urbańska;

-wyjazd do kina w Zielonej Górze uczniów klas:Ib, Ic, IIIb, IIId (SP).Organizator: wychowawczynie klas;

-posiedzenie rady pedagogicznej, rady rodziców, spotkania z rodzicami;

-kiermasz prac uczniowskich- Spółdzielnia Uczniowska (opiekun: K.Pukanty) Samorząd Uczniowski (opiekun: M.Sójka).

06.12.2017r.

-spotkania warsztatowe dla uczniów klas: VIIa,b,c oraz II-III Gimnazjum z profilaktykiem uzależnień p.A.Piaseckim. Organizator: K.Janicka;

- wyjazd do kina w Zielonej Górze uczniów klas:Ia, IIa, IIIa, IIIc (SP).Organizator: wychowawczynie klas.

07.12.2017r.

-zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów kl.VII a,b. Organizator: K.Janicka;

-spotkanie z górnikiem uczniów kl.Ia, IIa, IIIa, IIIc;

- wyjazd do kina w Zielonej Górze uczniów klas: IV d, V b.Organizator: wychowawczynie klas;

-warsztaty redakcyjne z cyklu „Zabytki kręcą” realizowane przez Fundację Plenerowania na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Opiekun:K.Janicka

08.12.2017r.

-warsztaty zawodoznawcze dla uczniów kl. II d,e Gimnazjum przeprowadzone przez pracowników PPP w Krośnie Odrz.;

-„WIECZÓR TAJEMINIC HARRY'EGO POTTERA”- przygotowanie i realizacja nauczyciele zespołu języków obcych: J.Wojtas, E.Makowska, M.Pawłowska

09.12.2017r.

UDZIAŁ SZKOŁY W JARMARKU BOŻONARODZENIOWYM- WYSTĘP ZESPOŁU GAMMA-OPIEKUN B.BROWARCZYK ORAZ ZESPOŁU WOKALNEGO –OPIEKUN M.TUMIŃSKA, KIERMASZ-M.GRABOWSKA, A. SERBINWSKA, K.JANICKA, M.SÓJKA, M.ŻMIJEWSKA, M.STRUK, A. SZYMEN

11.12.2017r.

-wyjazd uczniów do Parku Trampolin w Zielonej Górze uczniów kl. IV b, V a. Organizator: wychowawcy klas;

-DZIEŃ ZDROWEJ ŻYWNOŚCI- KLAS IID. Opiekun: M.Olenderkiewicz.

12.12.2017r.

Zajęcia profilaktyczne „Nie piję, nie palę” dla uczniów kl.Va,b przeprowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krośnie Odrz.;

-DZIEŃ ZDROWEJ ŻYWNOŚCI- KLAS IIE. Opiekun:B.Leśkiewicz

13.12.2017r.

- wyjazd na musical w Zielonej Górze „Nowe szaty króla” uczniów klas: III a,b,c,d (SP).Organizator: wychowawczynie klas.

14.12. 2017r.

-udział uczniów w zawodach sportowych „Mini siatkówka chłopców-4”- zajęcie III miejsca. Opiekun: K.Urbańska;

- zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów kl.VII c. Organizator: K.Janicka;

-warsztaty zawodoznawcze dla uczniów kl. II a Gimnazjum przeprowadzone przez pracowników PPP w Krośnie Odrz.;

15.12.2017r.

-wyjazd uczniów do Parku Trampolin w Zielonej Górze uczniów kl. VII a,b,c. Organizator: wychowawcy klas;

- warsztaty zawodoznawcze dla uczniów kl. II b,c Gimnazjum przeprowadzone przez pracowników PPP w Krośnie Odrz.;

-wyjazd do Muzeum Ziemi Lubuskiej i kina kl. III b,d Gimnazjum. Organizator: A.Bodnar, M.Sójka, B.Pawłowska;

-udział dyrektora szkoły w szkoleniu Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Krośnie Odrz. „Czad i ogień. Obudź czujność!”

15-22.12.2017r.

WYSTAWA SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH-organizator: Samorząd Uczniowski

18.12.2017r.

-warsztaty piernikowe w kl. Ia . Organizator: D.Mierzejewska;

-Finał Wojewódzkim w szachach drużynowych w Sulechowie-zajęcie V miejsca. Opiekunowie: H.Chodukiewicz;

-WIECZORNICA UCZNIÓW I RODZICÓW KL. I A. Organizator: D.Mierzejewska

19.12.2017r.

- wyjazd do kina w Zielonej Górze uczniów klas: II d,e Gimnazjum. Organizator: wychowawczynie klas;

- zawody sportowe- finał wojewódzki w szachach. Opiekun: M.Uderjan

20.12.2017r.

-wyjazd do kina w Zielonej Górze uczniów klas: IVa,c. Organizator: wychowawczynie klas;

-UDZIAŁ UCZNIÓW W FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK W WĘŻYSKACH. UCZENNICE: K.KUCIEWICZ ZAJĘŁA I MIEJSCE W KAT. SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ E. CZEKAJŁO ZAJĘŁA III MIEJSCE W KAT. SZKÓŁ PODSTAWOWOWYCH.OPIEKUN: M.TUMIŃSKA;

-koncert filharmonii dla uczniów kl. I-III. Organizator: J.Ochryniak

21.12.2017r.

-Finał wojewódzki badmintona chłopców klas IV-VI w Świebodzinie-zajęcie VIII miejsca. Opiekun: H.Chodukiewicz;

-SZKOLNE JASEŁKA dla uczniów kl. I-III oraz przedszkolaków. Przygotowanie: B.Browarczyk, L.Paprocka;

-zawody sportowe w piłce siatkowej- eliminacje powiatowe. Opiekun: M.Uderjan

18-22.12.2017r.

KLASOWE WIGILIE.

22.12.2017r.

KONCERT BOŻONARODZENIOWY. Organizator: zespół języków obcych oraz M.Tumińska

 

 

Opracowała :Wiesława Kołarzyk

 

  

Data

 

Wydarzenie - listopad 2017

 

2-3.11.2017r.
-rekolekcje szkolne. Organizator: R.Kliszewska, L.Michalak, T.Stepek, ks. Jerzy Krauze
-Krośnieńska Liga Szachowa: II miejsce -I.Pawłowska, III miejsce-H.Timoszyk.Opiekun:A.Serbinowska
 
07.11.2017r.
-powiatowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Zajęcie II miejsca przez drużynę chłopców. Opiekun: K.Urbańska, M.Uderjan;
-posiedzenie rady pedagogicznej- Szkolenie: Uwaga! Niebezpieczeństwo! Projekt: „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” finansowany przez MEN w ramach rządowego projektu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w placówkach oświatowych- „Bezpieczna+”. Tytuł projektu „Upowszechnianie wśród pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia” przeprowadzili: Katarzyna Wieczorek- Dubska, Marek Napierała i Maciej Matysiak;
-spotkanie z rodzicami;
-posiedzenie rady rodziców.
08.11.2017r.
-ŚNIADANIE DAJE MOC- dni zdrowej żywności. Opiekunowie: wychowawcy kl. I-III SP;
-I miejsce uczniów w rozgrywkach miejsko-gminnych w unihokeju. Opiekun: K.Urbańska;
LUBUSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH- wolontariat uczniów gimnazjum na rzecz uczniów niepełnosprawnych. Opiekun: M.Struk
09.11.2017r.
Szkolne obchody Dnia Niepodległości. Organizator: M.Struk, M.Lewandowska
10.11.2017r.
Edukacyjna wycieczka szkolna uczniów kl. III e, III c i II e Gimnazjum „ Wypiek rogali barcińskich”. Opiekunowie: I.Kaźmierak, I.Handzełko, B.Leśkiewicz
13-18.11.2017r.
-ZIELONA SZKOŁA-wyjazd uczniów klas IV. Opiekunowie: A.Srebinowska, M.Siuda, H.Chodukiewicz, M.Lewandowska

13.11.-01.12. 2017r.

 

Szkolne etapy konkursów przedmiotowych. Organizator: R.Kliszewska

11.11.2017r.

Udział uczniów szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Śpiewanej „Orle pióro” w Zaborze. Uczennice E.Czekajło i K.Kuciewicz zajęły III miejsce, uczeń L.Komar uzyskał wyróżnienie. Opiekun: M.Tumińska;

- Udział pocztu sztandarowego i uczniów w gminnych uroczystościach patriotycznych Święta Niepodległości. Opiekun: M.Uderjan, R.Kliszewska

 

15.11.2017r.

Zajęcie I miejsca w XIX edycji Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego w unihokeju chłopców- IGRZYSKA DZIECI. Opiekun: K.Urbańska

 

16.11.2017r.

Zawody w XIX edycji Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego w unihokeju dziewcząt-IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. Opiekun: B.Leśkiewicz

 

17.11.2017r.

Zajęcie II miejsca w XIX edycji Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego w unihokeju chłopców-IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. Opiekun:Sz. Mazur;

-noc edukacyjna uczniów kl. II d. Opiekun: M.Olenderkiewicz, B.Pawłowska

 

20.11.2017r.

 Dni Zdrowej Żywności- klas II b i II c Gimnazjum. Organizator: K.Pukanty, M.Jasiulewicz

 

21.11. 2017r.

 

-Lekcje otwarte z edukacji matematycznej: D.Mierzejewska, S.Bułaj, B.Browarczyk;

-Lekcja samorządności-spotkanie uczniów klas III Gimnazjum z Łukaszem Mejzą- Radnym Sejmiku Wojewódzkiego- absolwentem szkoły. Organizator: M.Struk;

-wyjście uczniów klas: II a,c, III D,E Gimnazjum do CAK Zamek na wystawę „Nowy poczet władców Polski”. Opiekunowie: R.Kliszewska, M.Struk, B.Pawłowska;

-warsztaty dziennikarskie w ramach projektu „Zabytkomania” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Efektem warsztatów jest film o zabytkach Krosna Odrzańskiego (Koło Aktywności Twórczej). Organizator: M.Stępień, K.Janicka

 

22-24.11.2017r.

 

Egzaminy próbne uczniów klas III Gimnazjum.

 

23.11.2017r.

 

Wyjście do Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej kl. III c. Opiekun: B.Browarczyk;

-plastyczne warsztaty integracyjne „Świąteczne filcowanie”. Organizator: M.Grabowska

 

24.11.2017r.

 

-Dzień Misia kl.I-III. Organizator: B.Browarczyk;

-Etap Szkolny Powiatowego Konkursu o Józefie Piłsudskim kl. IV-VII oraz klas gimnazjalnych. Do kolejnego etapu zakwalifikowały się: Maja Olgrzymek i Izabella Mucha. Organizator M.Struk

 

27.11.2017r.

 

Przedstawienie profilaktyczne dla uczniów kl.I-III. Organizator: K.Janicka

 

29.11. 2017r

 

-Przerwa na czytanie. Organizator: B.Pawłowska;

-udział uczniów kl. I-III w koncercie filharmonii. Organizator: J.Ochryniak

 

30.11.2017r.

 

- Spotkanie uczniów kl. I a i VII a SP z fotografem przyrody panem Sawko. Opiekunowie: D.Mierzejwska i K.Sirko;

-Zabawa Andrzejkowa kl.IV-VI zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Opiekun: A.Szymen;

-integracyjne spotkanie andrzejkowe uczniów kl.VI b (rodziców, wychowawczyni i uczniów).Organizator: B.Szymańska

 

30.11.2017R.

 NA UROCZYSTOŚCI XVIII EDYCJI MISTRZOSTW POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 2016/2017 STAROSTA KROŚNIEŃSKI MIROSŁA GLAZ DOKONAŁ PODSUMOWANIA RYWALIZACJI SPORTOWEJ:

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM W KAREGORII SZKÓŁ MIEJSKICH ZAJĘLI II MIEJSCE

UCZNIOWIE GIMNAZJUM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM W KATEGORII SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ZAJĘLI II MIEJSCE.

 

Opracowała :Wiesława Kołarzyk

Data

 

Wydarzenie - październik 2017

 

03.10.2017r.

 

-posiedzenie rady pedagogicznej,

-zebrania z rodzicami,

-posiedzenie Rady Rodziców przy SP-3;

-AKCJA „POLA NADZIEI” zorganizowane i przeprowadzone przez P.B.Pawłowską i L.Michalaka;

-wyjście uczniów klas V a, VI a do Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim na spotkanie z Grzegorzem Pietrzykowskim, z zamiłowania płetwonurkiem i podróżnikiem. Opiekunowie: K.Urbańska, M.Antonowicz;

-wyjazd uczniów klas VII a, b i c do kina w Zielonej Górze w ramach obchodów Dnia Chłopaka. Organizatorzy: A.Szymen, W.Jezierska i M.Udrjan

06.10.2017r.

 

Krośnieńska Liga Szachowa-Liga Szkolna- Turniej Jesienny. Wyniki: I i II miejsce w kat. dziewcząt, III miejsce w kat. chłopców. Opiekun:B.Browarczyk;

-zawody sportowe. Opiekun: K.Wesołek;

-Noc edukacyjna uczniów klas II b Gimnazjum i VII c SP. Opiekunowie: K.Pukanty, M.Uderjan, M.Żmijewska

09.10.2017r.

Wojewódzkie zawody sportowe-biegi przełajowe. Opiekunowie: B.Leśkiewicz, K.Wesołek

10.10.2017r.

 

-XIX Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w szachach drużynowych. Wyniki: II miejsce. Opiekun: H.Chodukiewicz;

-święto pieczonego ziemniaka-zajęcia integracyjne uczniów kl. III c SP. Organizator: B.Browarczyk;

11.10.2017r

 

Pokazy karaoke dla uczniów klas I-IV. Opiekunowie: wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego;

-I etap szkolnego konkursu wiedzy OMNIBUS. Organizator: A.Bodnar, B.Pawłowska;

-zajęcie II miejsca w XIX Mistrzostwach Powiatu Krośnieńskiego w szachach drużynowych - IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. Opiekun: M.Uderjan

12.10.2017r.

 

-występ artystyczny kl. VII a,b i c z okazji DEN dla emerytowanych pracowników szkoły oraz pracowników szkoły. Organizator: W.Jezierska, A.Szymen;

-spotkanie z leśnikiem w ramach projektu realizowanego przez p.M.Siudę;

-wycieczka do Nadleśnictwa w Brzózce-zajęcia edukacyjne na ścieżce przyrodniczej uczniów klas I a i II a. Opiekunowie: D.Mierzejewska, S. Bułaj

16-17.10.2017r.

 

Udział uczniów klas IV-VII w warsztatach plastycznych organizowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w CAK Zamek. Opiekun: M.Siuda

20.10. 2017r.

 

-udział w szkoleniu na temat handlu ludźmi- A.Serbinowska;

-spotkanie dla uczniów klas VI a i b - „Między nami kobietami”.

23.10.2017r.

Szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej Coaching w pracy nauczyciela.

24.10. 2017r.

-zajęcie I miejsca w XIX edycji Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego w badmintonie drużynowym dziewcząt-IGRZYSKA DZIECI. Opiekun: H.Chodukiewicz;

- zajęcie I miejsca w XIX edycji Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego w badmintonie drużynowym chłopców- IGRZYSKA DZIECI. Opiekun: H.Chodukiewicz;

-udział uczniów w Turnieju o puchar Tymbarka- rozgrywki w piłce nożnej. Opiekun: K.Urbańska, Sz. Mazur;

-poznajemy zawody naszych rodziców- farmaceuta-wyjście do apteki kl.I c SP. Opiekun: E.Waryas;

-Dzień Zdrowej Żywności-kl.II a Gimnazjum. Opiekun: K.Sirko;

-Przegląd Projektów Uczniowskich. Organizator: R.Kliszewska, M.Stępień

25.10.2017r.

- zajęcie III miejsca w XIX edycji Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego w badmintonie drużynowym dziewcząt-IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. Opiekun: H.Chodukiewicz;

- zajęcie II miejsca w XIX edycji Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego w badmintonie drużynowym chłopców-IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. Opiekun: H.Chodukiewicz;

-Przerwa na czytanie. Opiekun: B.Pawłowska;

-spektakl profilaktyczny dla uczniów klas I-VI. Organizator: K.Janicka

26.10.2017r.

-wyjazd do kina uczniów kl.II d Gimnazjum.Organizator: M.Olenderkiewicz, M.Stępień;

-„Halloween. Zagadki Zamkniętego Pokoju”-spotkanie matematyczne z udziałem zaproszonych uczniów ze SP7 w Zielonej Górze, rodziców i nauczycieli. Organizator: I.Kaźmierak, A.Markun, Z.Pawella

27.10.2017r.

Noc edukacyjna- gry planszowe. Opiekun: I.Kaźmierak

30.10.2107r.

-koncert Filharmonii Zielonogórskiej. Organizator: J.Ochryniak;

-Uroczystość Pasowania Uczniów Klas I. Organizator: D.Mierzejewska, J.Ochryniak, E.Waryas;

Dzień Języków Obcych. Organizator: nauczyciele języków obcych;

-pokaz filmu „Życie w średniowiecznym zamku za panowania Henryka Brodatego”. Film powstał w ramach Konkursu Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich, którego operatorem jest Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.Opiekunką projektu była M.Tumińskiej. Organizator: CAK Zamek

31.10.2017r.

-zajęcia PPP w Krośnie Odrzańskim „Zawody wokół nas”. Organizator: K.Janicka;

-stoisko z wypiekami Spółdzielni Uczniowskiej „Złota Rączka”. Opiekun: K.Pukanty

 
 

OD PAŹDZIERNIKA ZAJĘCIA SZACHOWE DLA CHĘTNYCH PROWADZI PANI EWA BALCERCZAK –WOLONTARIUSZKA STOWARZYSZENIA GIER UMYSŁOWYCH

 

Opracowała :Wiesława Kołarzyk

Data

 

Wydarzenie - wrzesień 2017

 

04.09.2017r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

12.09.2017r.

- posiedzenie rady pedagogicznej,

- zebrania z rodzicami,

- posiedzenie Rady Rodziców przy SP-3

14-15.09.2017

Spotkanie uczniów klas I-IV SP z funkcjonariuszem PPKP w Krośnie Odrzańskim w ramach programu profilaktycznego LUPO. Odpwiedzialny: K. Janicka

15.09.2017r.

- udział uczniów w akcji „Sprzątanie świata”.

Odpowiedzialny: M. Jasiulewicz,

- DZIEŃ KROPKI- inicjatywa pedagogiczna zespołu nauczycieli języków obcych.

16.09.2017r.

Udział uczniów w Turnieju Rycerskim „Tańce i muzyka średniowieczna”. Odpowiedzialna: M. Tumińska

18.09.2017r.

Udział pocztu sztandarowego, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i uczniów w uroczystościach patriotycznych z okazji 78.rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

Odpowiedzialny: M. Tumińska, T. Stepek, L. Michalak

20.09.2017r.

- udział uczniów klas I SP z przedstawicielami firmy A.S.A.Eko Polska sp.z o.o. w sprawie segregacji śmieci. Odpowiedzialni: wychowawcy kl. I,

- udział dyrektora i wicedyrektora szkoły w szkoleniu OKE w Poznaniu.

22-25.09.2017r.

- wyjazd uczniów i opiekunów na zawody Miast Partnerskich Węgry-Polska-Niemcy. Zajęcie II miejsca w rywalizacji sportowej. Opiekunowie: H. Chodukiewicz, M. Uderjan,

- wyjście uczniów klas III a i III c SP do piekarni w ramach spotkań ZAWODY NASZYCH RODZICÓW.

Organizator: B.Browarczyk, M.Front

26.09.2017r.

- ćwiczenia ewakuacyjne szkoły z udziałem straży pożarnej i policji. Organizator: I. Jasek, K. Urbańska,

- ZAGADKI ZAMKNIĘTEGO POKOJU- konkurs matematyczny dla uczniów klas V-VI. Opiekun: M.Antonowicz,

- udział dyrektora szkoły w spotkaniu dotyczącym dowozu uczniów do szkoły

27.09.2107r.

Przerwa na czytanie. Organizator: B. Pawłowska

28.09.2017r.

- posiedzenie Rady Pedagogicznej,

- udział dyrektora szkoły w posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta

29.09.2017r.

- akcja Spółdzielni Uczniowskiej „Złota Rączka” z okazji Dnia Chłopaka. Organizator: K.Pukanty,

- udział w zawodach sportowych –lekka atletyka.

Opiekunowie: B. Leśkiewicz, K. Wesołek

 

Opracowała :Wiesława Kołarzyk

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

MIESIĄC: październik 2018r.

data

wydarzenie

02.10.2018r.

-posiedzenie rady pedagogicznej,

-zebrania z rodzicami,

-posiedzenie Rady Rodziców przy SP-3;

03.10.2018r.

-Ćwiczenia ewakuacyjne uczniów szkoły i punktu przedszkolnego             z udziałem straży pożarnej i policji. Organizator:I.Jasek, K.Urbańska;

-Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w szachach drużynowych kl. IV-VI w Bytnicy. Zajęcie IV miejsca. Opiekun:H.Chodukiewicz

04.10.2018r.

-Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w szachach drużynowych kl. VII-VIII i III gimnazjum w Bytnicy. Zajęcie I miejsca. Opiekun:H.Chodukiewicz;

-LOM- Finał Wojewódzki w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt w Babimoście- ZAJĘCIE I MIEJSCA I UZYSKANIE AWANSU DO ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH. Opiekun: B.Leśkiewicz

05.10.2018r.

-Udział w Gali Samorządowej- ogłoszenie wyników Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego w sporcie. Zajęcie II miejsca w klasyfikacji powiatowej za rok 2017 przez Szkołę Podstawową nr 3 w Krośnie Odrz. oraz Gimnazjum w Krośnie Odrz.Uczestnicy: J.Bartczak, K.Urbańska

08.10.2018r.

-Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w badmintonie drużynowym dziewcząt. Zajęcie III miejsca. Opiekun: H.Chodukiewicz

09.10.2018r.

-Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w badmintonie drużynowym dziewcząt i chłopców. Zajęcie I miejsca chłopcy i II miejsca dziewczęta. Opiekun: H.Chodukiewicz;

-Święto pieczonego ziemniaka- spotkanie integracyjne kl. I c. Organizator: B.Browarczyk;

-Udział p. B.Pawłowskiej i M.Lewandowskiej w Forum Bibliotekarzy       w Zielonej Górze;

-Słodki Dzień Chłopaka w kl. III a (sp)- spotkanie integracyjne. Organizator: A.Kliszewska;

-Konkurs plastyczny „Mój dzień na wsi” kl. I c i II a. Zajęcie I miejsca przez kl. IIa. Organizator: B.Browarczyk, D.Mierzejewska

10.10.2018r.

Godzina wychowawcza w kl. VII a- spotkanie z sędzią Sądu Rejonowego w Krośnie Odrz. na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Organizator: A.Bodnar

11.10.2018r.

-Wycieczka uczniów klas IV do Łagowa- integracja zespołów klasowych , poznawanie przyrody województwa lubuskiego. Organizator: wychowawcy klas IV;

-Warsztaty metodyczne WOM nauczycieli języka polskiego, języków obcych i historii „Przykłady zastosowań wybranych metod nauczania       na przedmiotach humanistycznych w ośmioletniej szkole podstawowej”

-udział dyrektora szkoły w Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej                w Krośnie Odrz. w związku za nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta panu Władysławowi Skrętemu.

12.10.2018r.

-Występ artystyczny uczniów kl. VI a z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników i byłych pracowników szkoły. Organizator: M.Lewandowska;

-Wycieczka do lasu uczniów kl. I a i II b- integracyjne. Organizator: A.Tarczewska, J.Ochryniak;

-Gminne uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

-Otrzymanie Medali Komisji Edukacji Narodowej przez panie M.Jasiulewicz i B.Leśkiewicz

-Udział wicedyrektora szkoły I.Jasek w obchodach 10- lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Osiecznicy.

15.10. 2018r.

Dzień Języków Obcych. Organizator: nauczyciele języków obcych

16.10.2018r.

-Występ dzieci z Punktu Przedszkolnego z okazji DEN.Organizator: J.Pawłowska, M.Siuda, M.Front

-Udział dyrektora szkoły w uroczystościach sekcji emerytów z okazji DEN.

17.10.2018r.

Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w tenisie stołowym dziewcząt          i chłopców. Opiekun:K.Urbańska

23.10.2018r.

-Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w unihokeju dziewcząt kl. IV-VI. Zajęcie V miejsca. Opiekun: K.Wesołek

-Zajęcie II miejsca w Turnieju o Puchar Tynbarka drużyn U-12. Opiekun:Sz.Mazur

24.10. 2018r.

-Dzień Zdrowej Żywności uczniów kl. III a gimnazjum. Organizator: K.Sirko

-Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w unihokeju chłopców kl. IV-V. Zajęcie IV miejsca. Opiekun: K.Urbańska

25.10.2018r.

-„Halloween. Zagadki Zamkniętego Pokoju”-spotkanie matematyczne uczniów kl.V z udziałem zaproszonych uczniów z Osiecznicy, rodziców i nauczycieli. Organizator: I.Kaźmierak, A.Markun, Z.Pawella, M.Mycek

-Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w unihokeju dziewcząt kl. VII-VIII i III gimnazjum. Zajęcie V miejsca. Opiekun: B.Leśkiewicz

26.10.2018r.

Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w unihokeju chłopców kl. VII-VIII   i III gimnazjum. Zajęcie III miejsca. Opiekun: Sz.Mazur

25-26.10.2018r.

Wystawa „Powstanie Wielkopolskie” spotkanie z regionalistą p.Kamerdułą. Organizator:M.Lewandowska

30.10.2108r.

-Wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego uczniów kl. II a- nagroda     za udział w konkursie plastycznym „Mój jeden dzień na wsi”

-Uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych. Organizator: A.Tarczewska, M.Kowsz, B.Browarczyk

Dzień Zdrowej Żywności kl. III b. Organizator: K.Pukanty

31.10.2018r.

-Stoisko z wypiekami Spółdzielni Uczniowskiej „Złota Rączka”. Opiekun: K.Pukanty

-Udział uczniów w V sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej. Opiekun:M.Sójka

Opracowała :Wiesława Kołarzyk

 1. lekcja   08.00 - 08.45

 2. lekcja   08.50 - 09.35

 3. lekcja   09.45 - 10.30

 4. lekcja   10.40 - 11.25

 5. lekcja   11.40 - 12.25

 6. lekcja   12.40 - 13.25

 7. lekcja   13.35 - 14.20

 8. lekcja   14.25 - 15.10

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

 

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

 

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl