Drukuj
Kategoria: Nieskategoryzowne

graf

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY

Ważnym elementem nowego systemu wspomagania szkół są międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia. Głównym ich celem jest:

Sieci mogą mieć charakter tematyczny, czyli skupiać nauczycieli z różnych poziomów kształcenia wokół jednego zagadnienia, lub przedmiotowy.

Zgodnie z nowym modelem, istotna jest komplementarność działań podejmowanych w ramach sieci z działaniami wnikającymi ze wspomagania szkół. Dzięki diagnozie prowadzonej w placówkach można poznać potrzeby nauczycieli, a tym samym wyznaczyć obszar do pracy międzyszkolnej sieci współpracy i samokształcenia. Sieci służą nauczycielom pomocą przedmiotowo – metodyczną, pomagają rozwijać ich warsztat pracy, są okazją do współpracy z innymi nauczycielami z rejonu.

 

TEMAT SIECI W PIERWSZYM ROKU REALIZACJI:

PRACA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI TIK

W ramach Programu Wspomagania na terenie Gminy Krosno Odrzańskie funkcjonują międzyszkolne sieci: TIK - sieć poświęcona tematyce wykorzystania TIK w pracy nauczyciela na każdej lekcji.

 

CELE OGÓLNE:

  1. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -  komunikacyjnych: zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i postaw, jakie mogą być użyteczne podczas wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych.

  2. Tworzenie rozwiązań - wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych.

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH SIECI:

  1. Spotkanie organizacyjne :

  1. Spotkanie robocze :

  1. Spotkanie podsumowujące:

 

UCZESTNICY SIECI:

Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK” powstała w związku realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”

Uczestnikami sieci są: