zapraszamy sz        Ważne informacje dla rodziców !

 

  1. REGULAMIN_REKRUTACJI_NA_ROK_SZKOLNY_2022-2023.
  2. ZARZĄDZENIE_BURMISTRZA_-_HARMONOGRAM_REKRUTACJI_2022-2023.
  3. KRYTERIA_NABORU_-_UCHWAŁA_RADY_MIEJSKIEJ_W_KROŚNIE_ODRZAŃSKIM.
  4. SIEĆ_SZKÓŁ_-_UCHWAŁA_RADY_MIEJSKIEJ_W_KROŚNIE_ODRZAŃSKIM.
  5. KLAUZULA_INFORMACYJNA_-_REKRUTACJA.
  6. WNIOSEK_NA_ŚWIETLICĘ.
  7. ZGŁOSZENIE_DZIECKA-WNIOSEK_O_PRZYJĘCIE_DO_SZKOŁY.

                W celu wyrobienia legitymacji szkolnej, do wniosku prosimy dołączyć zdjęcie.

   8. POTWIERDZENIE_WOLI_PRZYJĘCIA_DZIECKA_DO_SZKOŁY.