Krosno Odrzańskie, 17 maja 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicy

Aleksandrze Jodłowskiej

z klasy III d (gimnazjum) Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie V miejsca podczas Finale Wojewódzkim w drużynowych biegach przełajowych.

 

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

 


 

 

Krosno Odrzańskie, 17 maja 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicom

Dominice Sawko i Martynie Rosalskiej

z klasy III b (gimnazjum) Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie V miejsca podczas Finale Wojewódzkim w drużynowych biegach przełajowych.

 

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

 


                                                                                                   Krosno Odrzańskie, 17 maja 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicom

Julii Wętła, Julii Cyganiak i Zuzannie Sakowicz

z klasy III b (gimnazjum) Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie V miejsca podczas Finale Wojewódzkim w drużynowych biegach przełajowych.

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

 


 

                                                                                                    Krosno Odrzańskie, 17 maja 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicy

Mai Staszak

z klasy VIII c Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie V miejsca podczas Finale Wojewódzkim w drużynowych biegach przełajowych.

 

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/


 

                                                                                                   Krosno Odrzańskie, 17 maja 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicy

Aleksandrze Jodłowskiej

z klasy III d (gimnazjum) Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za uzyskanie awansu do Finału Wojewódzkiego zawodów sportowych.

 

             Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

 


 

 

 

                                                                                                    Krosno Odrzańskie, 17 maja 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicom

Dominice Sawko i Martynie Rosalskiej

z klasy III b ( gimnazjum) Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za uzyskanie awansu do Finału Wojewódzkiego zawodów sportowych.

 

           Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

 

 


                                                                                                   Krosno Odrzańskie, 17 maja 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicom

Julii Wętła, Julii Cyganiak i Zuzannie Sakowicz

z klasy III a ( gimnazjum) Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za uzyskanie awansu do Finału Wojewódzkiego zawodów sportowych.

 

           Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

 

 


 

                                                                                                   Krosno Odrzańskie, 17 maja 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczniowi

Dawidowi Sadowskiemu

z klasy III e ( gimnazjum) Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za uzyskanie awansu do Finału Wojewódzkiego zawodów sportowych.

 

 

         Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/


 

                                                                                                    Krosno Odrzańskie, 17 maja 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczniowi

Bartoszowi Sukiennikowi

z klasy III c ( gimnazjum) Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za uzyskanie awansu do Finału Wojewódzkiego zawodów sportowych.

 

             Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

 

 


 

                                                                                                    Krosno Odrzańskie, 17 maja 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicy

Alicji Samek

z klasy V c Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za uzyskanie awansu do Finału Wojewódzkiego zawodów sportowych.

 

 

       Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/


 

 

                                                                                                   Krosno Odrzańskie, 17 maja 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicy

Wiktorii Płusa

z klasy V a Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za uzyskanie awansu do Finału Wojewódzkiego zawodów sportowych.

 

 

         Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

 


 

                                                                                                    Krosno Odrzańskie, 17 maja 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczniowi

Dawidowi Postołowi

z klasy VI a Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za uzyskanie awansu do Finału Wojewódzkiego zawodów sportowych.

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

 

 


 

Krosno Odrzańskie, 17 maja 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicom

Mai Jankowskiej i Julii Kowalskiej

z klasy V d Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za uzyskanie awansu do Finału Wojewódzkiego zawodów sportowych.

 

        Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

 

                                                                                                         Krosno Odrzańskie, 29 kwietnia 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicom

Gabrieli Kubiak, Kamili Kuciewicz, Anicie Matuszewskiej, Natalii Olesiak,

Karolinie Pieszczyńskiej, Karolinie Rentel i Oliwii Zajmie

z klasy III c (Gimnazjum) Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za wolontariat w czasie Wiosennego Festynu Radości organizowanego

przez Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim.

 

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/


                                                                                                  Krosno Odrzańskie, 29 kwietnia 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicom

Michalinie Michalskiej, Amelii Ratajczak, Agnieszce Sieteskiej i Zuzanie Zastawnej

z klasy III e (Gimnazjum) Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za wolontariat w czasie Wiosennego Festynu Radości organizowanego

przez Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim.

 

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

 


 

                                                                                                         Krosno Odrzańskie, 29 kwietnia 2019r.

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicom

Amelii Nowak, Natalii Prządce, Kamili Sylwanowicz i Adriannie Świadek

z klasy VIII c Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za wolontariat w czasie Wiosennego Festynu Radości organizowanego

przez Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim.

 

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

 

                                                                                                                    Krosno Odrzańskie, 29 kwietnia 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicom

Mai Korman, Joannie Olejnik, Julii Słończuk i Patrycji Wojciechowskiej

z klasy VIII b Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za wolontariat w czasie Wiosennego Festynu Radości organizowanego

przez Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim.

 

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

 

                                                                                                                        Krosno Odrzańskie, 29 kwietnia 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicom

Emilii Czekajło, Kamili Olgrzymek, Mai Olgrzymek i Julii Sobolewskiej

z klasy VIII a Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za wolontariat w czasie Wiosennego Festynu Radości organizowanego

przez Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim.

 

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

                                                                                                                          Krosno Odrzańskie, 22 luty 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicom

Aleksandrze Timoszyk i Mai Staszak

z klasy VIII c Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Koszykowej.

 

                                 Wiesława Kołarzyk

                                   /Dyrektor Szkoły/

                                                                                                                              Krosno Odrzańskie, 22 luty 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicy

Zuzannie Zastawnej

z klasy III e (Gimnazjum) Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Koszykowej.

 

                                   Wiesława Kołarzyk

                                    /Dyrektor Szkoły/

                                                                                                                              Krosno Odrzańskie, 22 luty 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicom

Dominice Sawko i Martynie Rosalskiej

z klasy III b (Gimnazjum) Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Koszykowej.

 

                                   Wiesława Kołarzyk

                                    /Dyrektor Szkoły/

 

                                                                                                                               Krosno Odrzańskie, 22 luty 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicom

Zuzannie Sakowicz i Julii Cyganiak

z klasy III a (Gimnazjum) Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Koszykowej.

 

                                       Wiesława Kołarzyk

                                        /Dyrektor Szkoły/

 

                                                                                                                                Krosno Odrzańskie, 22 luty 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicom

Wiktorii Legutko, Aleksandrze Jodłowskiej i Gabrieli Kwiatkowskiej

z klasy III d (Gimnazjum) Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Koszykowej.

 

                                             Wiesława Kołarzyk

                                /Dyrektor Szkoły/

                                                                                                                                                   Krosno Odrzańskie, 09 stycznia 2019r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczniom

Robertowi Palce i Grzegorzowi Kijkowi

z klasy III d (Gimnazjum) Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za bezinteresowną pomoc udzieloną osobie potrzebującej.

   

                                                                           

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/


                                                           Krosno Odrzańskie, 10 grudnia 2018r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczniom

Sebastianowi Wróblowi i Dawidowi Postołowi

z klasy VI a Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie I miejsca w Turnieju Mikołajkowym.

 

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

 

                                                                                                                      Krosno Odrzańskie, 10 grudnia 2018r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczniom

Filipowi Olejnikowi, Fabianowi Wieczorkowi, Michałowi Paliwodzie,

Kacprowi Brosz i Erykowi Nowickiemu

z klasy VI b Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie I miejsca w Turnieju Mikołajkowym.

 

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

                                                                                       Krosno Odrzańskie, 10 grudnia 2018r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczniom

Jakubowi Trawińskiemu i Kacprowi Masłowskiemu

z klasy V c Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie I miejsca w Turnieju Mikołajkowym.

 

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

                                                                                                                                           Krosno Odrzańskie, 10 grudnia 2018r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczniowi

Julianowi Cieślarczykowi

z klasy IV a Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie I miejsca w Turnieju Mikołajkowym.

 

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

                                                                                                                    

                                                                                                                                             Krosno Odrzańskie, 09.listopada 2018r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczniom

Stanisławowi Kudlakowi, Błażejowi Basajowi i Kacprowi Sadowskiemu

z klasy III c (gimnazjum) Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie I miejsca w Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w szachach drużynowych

kl. VII-VIII i III gimnazjum w Bytnicy.

 

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

 


                                                                                                                     Krosno Odrzańskie, 09.listopada 2018r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicy

Julii Kudlak

z klasy VIII c Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie I miejsca w Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w szachach drużynowych

kl. VII-VIII i III gimnazjum w Bytnicy.

 

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

                                                                                                                                     Krosno Odrzańskie, 09.listopada 2018r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczniom

Mateuszowi Kruszelnickiemu i Maciejowi Kozińskiemu

z klasy III c (gimnazjum) Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Powiatu Krośnieńskiego w badmintonie

drużynowym chłopców kl. VII-VIII i III gimnazjum .

 

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

 


                                                                                    Krosno Odrzańskie, 09.listopada 2018r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Natalii Prządce i Mai Staszak

z klasy VIII c Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Powiatu Krośnieńskiego w badmintonie

drużynowym dziewcząt kl. VII-VIII i III gimnazjum .

 

 

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

                                                                  Krosno Odrzańskie, 09.listopada 2018r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicom

Mai Jankowskiej, Kornelii Łój i Amelii Hajduk

z klasy V d Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Powiatu Krośnieńskiego w badmintonie

drużynowym dziewcząt kl. kl. IV-VI.

 

 

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/


                                                                                     Krosno Odrzańskie, 09.listopada 2018r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczennicy

Mai Olejniczak

z klasy IV c Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie IV miejsca w Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w szachach drużynowych

kl. IV-VI.

 

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

 

                                                                                                                       Krosno Odrzańskie, 09.listopada 2018r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczniowi

Erykowi Schaumkesselowi

z klasy VI b Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie IV miejsca w Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w szachach drużynowych

kl. IV-VI.

 

 

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

                                                                                                                     Krosno Odrzańskie, 09.listopada 2018r.

 

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczniowi

Marcelowi Dechnikowi

z klasy V c Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

za zajęcie IV miejsca w Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w szachach drużynowych

kl. IV-VI.

 

Wiesława Kołarzyk

/Dyrektor Szkoły/

 

                                                                                                                    Artykuł w trakcie aktualizacji.