dni wolne od zajec

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

14 - 15 X 2021 r.- CZWARTEK, PIĄTEK

12 XI 2021 r.- PIĄTEK

23 – 31 XII 2021 r. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

07 I 2022 r.– PIĄTEK

15 – 28 II 2021 r.– FERIE ZIMOWE

14 – 19 IV 2022 r. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

02 V 2022 r. – PONIEDZIAŁEK

24 – 25 V 2022 r. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (WTOREK,ŚRODA,CZWARTEK)

17 VI 2022 r.– PIĄTEK