dni wolne od zajec

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, W SZKOLE ODBYWAJĄ SIĘ JEDYNIE ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W ŚWIETLICY

14 X 2019 r. -       PONIEDZIAŁEK
27 – 31 XII 2019 r.– ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
02 – 03 I 2020 r.–   CZWARTEK – PIĄTEK  
09 – 14 IV 2020 r.–  WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA      
21 – 23 IV 2020 r.–  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
12 VI 2020 r.–        PIĄTEK