dni wolne od zajec

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, W SZKOLE ODBYWAJĄ SIĘ JEDYNIE ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W ŚWIETLICY

02.11.2017 r. - CZWARTEK

03.11.2017 r. – PIĄTEK

02.05.2018 r. – ŚRODA

04.05.2018 r. – PIĄTEK

01.06.2018 r. – PIĄTEK

27 – 29 12. 2017 r. – W PRZERWIE ŚWIATECZNEJ

18 – 20 04.2018 r. – EGZAMIN GIMNAZJALNY

29 – 30 03. oraz 03.04. 2018 r. – W PRZERWIE ŚWIATECZNEJ