a         PRACOWNICY ADMINISTRACJI

                                                                                                   

          Grażyna Pudło – sekretarz szkoły

      Małgorzata Sójka  - sekretarz szkoły

 

b

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

Małgorzata Ćwirko

Grażyna Jędrzejek

Ala Kawecka

Teresa Olesiak

Jolanta Rawojć

Teresa Surlej

Ewa Szumnarska

Jerzy Gzowski

Roman Kołarzyk  
c