EGZAMIN       INFORMACJE OGÓLNE.

 

E8 SP

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 

w  roku szkolnym 2018/2019

 

Termin główny

  1. język polski - 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

  2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

  3. język obcy nowożytny  – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

  4.  

Dodatkowy termin egzaminu:

  1. język polski 3.06.2019 r. (poniedziałek)

  2. matematyka 4.06.2019 r. (wtorek)

  3. język obcy nowożytny 5.06.2019 r. (środa)

 

1.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018r.w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku:   

 

http://www.oke.poznan.pl/files/cms/520/komunikat_o_przyborach_e8_eg_em_2019.pdf

 

2.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 r:

http://www.oke.poznan.pl/files/cms/520/komunikat_dostosowania_e8_eg_2019.pdf 

 

3.   Materiały dodatkowe: