EGZAMIN          PODSTAWOWE INFORMACJE.

 

 

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego 2019 - termin główny

 

 1. część humanistyczna 10.04.2019 (środa)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 1. część matematyczno - przyrodnicza 11.04.2019 (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

 1. język obcy nowożytny 12.04.2019 (piątek)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00

 • na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00 

 

Dodatkowy termin egzaminu:

 1. część humanistyczna 3.06.2019 r. (poniedziałek)

 2. część matematyczno – przyrodnicza 4.06.2019 r. (wtorek)

 3. język obcy nowożytny 5.06.2019 r. (środa)

1.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018r.w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku:

http://www.oke.poznan.pl/files/cms/520/komunikat_o_przyborach_e8_eg_em_2019.pdf

 

2.   Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019: 

http://www.oke.poznan.pl/files/cms/520/komunikat_dostosowania_e8_eg_2019.pdf 

 

3. Materiały dodatkowe: