konstytucja 3 maja

 

3 maja 2019 r. poczet sztandarowy, wraz z dyrektorem szkoły, uczestniczył w Mszy św. w intencji Ojczyzny oraz uroczystościach patriotycznych z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Przedstawiciele uczniów złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem Powrotu Środkowego Nadodrza do Macierzy.