graf lubuskie talenty  

PROGRAM STYPENDIALNY „LUBUSKIE TALENTY”


wręczenie nagrody

O zdobycie stypendium „Lubuskie Talenty” starało się bardzo dużo młodych uzdolnionych lubuszan.

W piątek 27 listopada 2020 r. w wyjątkowy sposób uhonorowano kilkoro stypendystów w powiecie krośnieńskim. Wśród najzdolniejszych młodych lubuszan znalazł się również uczeń naszej szkoły MIKOŁAJ TOMASZEWICZ z klasy 7B.

Dyplomy i gratulacje wręczali Pani A. Chinalska Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego w towarzystwie Pana M. Glaza Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej i Pani J. Ejsmont Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy by, zdobyte stypendium pozwoliło na spełnienie marzeń i rozwinięcie skrzydeł.