grafikhymn

W środę 11 listopada przypadało Święto Niepodległości.

W przeddzień święta po raz kolejny uczestniczyliśmy w ogólnopolskim wydarzeniu Szkoła do Hymnu 2020.

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii 10 listopada o godzinie 11:11 uczniowie i nauczyciele podczas  połączenia się za pośrednictwem TEAMS zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.

W ubiegłych latach braliśmy udział w podobnych wydarzeniach. Byliśmy wśród tych, o których traktują poniższe dane.

W 2019 r. do wspólnego śpiewania hymnu o godz. 11:11 przystąpiło w sumie 4 121 529 uczniów oraz 405 399 nauczycieli w całej Polsce. Łącznie swój udział w akcji zgłosiło 20 475 szkół z całego kraju oraz ponad 100 placówek polonijnych z całego świata.

W 2018 r. wspólne śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” odbyło się pod hasłem „Rekord dla Niepodległej”. W akcji uczestniczyło blisko 5 mln uczniów (4 867 937) i prawie 480 tys. nauczycieli (475 235) w 24 439 przedszkolach, szkołach i placówkach. Dodatkowo w akcję zaangażowało się prawie 14 tys. uczniów (13 702) oraz 1 055 nauczycieli ze 109 szkół polonijnych z całego świata.