Harmonogram egzaminów 20

 

W związku z przedłużeniem okresu kształcenia na odległość a także przesunięciem terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji. 10 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Harmonogram egzaminów

Egzamin ósmoklasisty zostaje przesunięty i najwcześniej odbędzie się w czerwcu 2020r. Informacja dotycząca nowego terminu zostanie ogłoszona nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania egzaminu.

Rekrutacja do szkół średnich

Wprowadzono również rozwiązania, dostosowujące przeprowadzenie rekrutacji do publicznych szkół średnich do zmienianych terminów przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, w tym także terminów ogłoszenia ich wyników, które w postępowaniu rekrutacyjnym przeliczane są na punkty.

Zgodnie z nowelizacją terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół średnich będą ogłoszone przez ministra resortu edukacji.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19