kr1

20.02.2020 r. Milena Adamowicz z l. 8a, Aleksandra Kruszelnicka z kl. 7a oraz Julia Piwko z kl. 7b brały udział w międzyszkolnych eliminacjach Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego w CAK ZAMEK w Krośnie Odrzańskim. Do etapu powiatowego dostała się Milena Adamowicz oraz Aleksandra Kruszelnicka.

 kr2  kr3  kr4  kr5