Zdrowych, wesołych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech będą one okazją do zadumy,
ale i radości z rodzinnego spotkania.
Niech przyniosą wytchnienie
od codziennych zmagań i trosk

życzy

D yrekcja i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrz.